Powstaje Biblioteka Cyfrowa Mediów Publicznych

Minister Boni, przedstawiciele 19 spółek mediów publicznych oraz Rada Radiofonii i Telewizji podpisała List Intencyjny w sprawie Biblioteki Cyfrowej Mediów Publicznych. To rozwiązanie jest odpowiedzią na projekt Unii Europejskiej. Zakłada on wymuszenie na krajach członkowskich udostępniania każdemu zainteresowanemu archiwów audio i wideo, które maja charakter edukacyjny, historyczny lub jest uznany za dziedzictwo narodowe. Pytanie, co z prawami autorskimi?

Minister Boni wraz z przedstawicielami 19 spółek mediów publicznych i Rady Radiofonii i Telewizji podpisali List Intencyjny, który ma być pierwszym krokiem na drodze do powstania Biblioteki Cyfrowej Mediów Publicznych.
Co to takiego? Będzie to platforma do wymiany scyfryzowanych materiałów audiowizualnych.

Według obliczeń Komisji Europejskiej, takie rozwiązanie przynosi korzyści gospodarcze rzędu 140 miliardów euro na rok. Wynikają one z szerszego niż dotychczas udostępniania materiałów oraz informacji. Kultura i wszystko co z nią związane zostało uznane za jedną z najszybciej rozwijających się branż ostatnich lat. Jej szacowany udział w europejskim PKB to 4,5%. Pytanie, gdy wszystko będzie ogólnodostępne, co stanie się z prawami autorskimi?
Minister Boni podkreśla – Podejmując działania w kierunku udostępniania zasobów publicznych, musimy jednak pamiętać o poszanowaniu praw własności, praw autorskich.

Możemy zauważyć, że MAC robi wiele nie tylko w dziedzinie dostępu do e-usług polepszających komunikację administracja – obywatel ale także pracuje nad dostępem do dzieł artystycznych, informacji czy naukowych prac.
Aktualnie w Ministerstwie trwają działania nad trzema projektami, które mają polepszyć dostęp obywatela do informacji publicznej: Program Polska Cyfrowa, Wdrożenie dyrektywy UE w sprawie ponownego wykorzystania informacji publicznej oraz Centralne Repozytorium Informacji Publicznej.

Jakie są założenia Biblioteki Cyfrowej? Będzie to system, który pozwoli wyszukiwać materiały audio i wideo, które teraz gromadzone są w archiwach radiofonii i telewizji.
Pierwszy etap wdrożenia polegać na uporaniu się z prawami autorskimi. Nadawcy publiczni i telewizyjni otrzymają Bibliotekę do wewnętrznej wymiany programowej. Kolejny krok to udostępnienie jej każdemu zainteresowanemu. Dzięki temu, programy i audycje będą dostępne w świecie nowych mediów.

Zaletami projektu jest możliwość stałego i natychmiastowego dostępu do szerokiego (bo gromadzonego od kilkudziesięciu lat) zbioru filmów czy audycji. Stanowią one dziedzictwo naszej kultury i każdy z nas winien mieć do nich dostęp. Media powinny służyć rozwojowi kultury. BCMP jest więc odpowiedzią na politykę Unii Europejskiej, która chce sprawić by każdy kraj członkowski udostępniał zasoby publiczne.

Pozostaje nam tylko czekać na więcej informacji w sprawię tego projektu. List Intencyjny podpisany przez tyle środowisk i samo MAC napawa mnie optymizmem. Projekt wejdzie w życie. Pozostaje chwilę poczekać.

Share

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.