18. Konferencja Miasta w Internecie – dzień pierwszy

11 i 12 czerwca miałem przyjemność brać udział w jednej z ważniejszych konferencji w Polsce o tematyce cyfryzacji kraju – Miasta w Internecie. Było to 18ste i jubileuszowe spotkanie strategów, przedstawicieli samorządów i branży IT. Wszyscy wspólnie szukali rozwiązań dla najważniejszych problemów Polski na drodze do e-państwa. Ale czy mamy się czego wstydzić? Okazuje się, że zdecydowanie nie!

Pierwsza sesja plenarna pt. Cybertransformacja Państwa w perspektywie roku 2020 skupiła się na priorytetach inwestycyjnych rządu i samorządów w zakresie rozwoju cyfrowego.  Rok 2014 jest bardzo znaczący, bo właśnie rozpoczyna się kolejna już perspektywa finansowa Unii Europejskiej. Dlatego też tak bardzo ważna jest ta edycja konferencji Miasta w Internecie. W pierwszej sesji prelegentami były takie osobistości jak Ryszard Hordyński – Dyrektor A.T.Kearney Polska, Anna Krzyżanowska – Kierownik Działu Sieci Szerokopasmowe  oraz profesor Wojciech Cellary – Kierownik Katedry Technologii Informacyjnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

 

18. Konferencja Miasta w Internecie

Pan Krzysztof Głomb na konferencji Miasta w Internecie

 

Pierwszy z nich skupił się na szansach i wyzwaniach cyfryzacyjnego rozwoju Polski. Pan Hordyński mówił głównie o czynnikach strategicznych, takich jak np. stan Internetu szerokopasmowego w Polsce z perspektywy ekspertów. Na swojej prezentacji przedstawił on najnowsze wskaźniki dotyczące dostępu do szerokopasmowego Internetu. Jak się okazuje, wciąż pomimo szeregu inwestycji mamy sporo do nadrobienia. Dane czasami wręcz zaskakiwały. Stałe łącze szerokopasmowe na 100 mieszkańców w 2013 roku posiadało zaledwie  19,7% Polaków. Jest to wynik ok 20% gorszy od europejskich liderów e-administracji. Było widać, na załączonych mapkach pewną tendencję. Na wschodzie polski jest z dostępem do Internetu gorzej niż na zachodzie kraju. Warto zaznaczyć, że mówiąc o Internecie szerokopasmowym mówimy o Internecie o prędkości większej niż 2Mb/s

Bardzo istotnym wnioskiem płynącym z prelekcji Pana Hordyńskiego, był poważny brak zapotrzebowania obywateli na Internet. Badania GUS robione rokrocznie wykazują, że Polacy jako najczęstszą przyczynę nie posiadania w gospodarstwie domowym dostępu do Internetu wskazywali brak potrzeby. To bardzo poważny problem. Ludzie nie czują potrzeby korzystania z Internetu. Rokrocznie ten odsetek wzrasta, co może budzić niepokój. Ważne jest by zachęcić Polaków do korzystania z sieci. Muszą oni widzieć ewidentne korzyści płynące z dóbr ery cyfryzacji.

Pan Hordyński przedstawił bardzo optymistyczną wizję dla Polskiej cyfryzacji. Jeśli nadal będziemy wydawać pieniądze unijne efektywnie, to do 2020 roku wszyscy ludzie będą posiadali dostęp do Internetu o jakiejkolwiek przepustowości. 96% Polaków będzie miało dostęp do sieci szerokopasmowej. To bardzo optymistyczna perspektywa. Istotne jest dla rozwoju e-administracji w Polsce zwiększanie liczby gospodarstw domowych z dostępem do sieci. Niemniej jednak, równie istotne jest edukowanie Polaków i uświadamianie ich, że warto z tej sieci korzystać. Dlatego też, Pan Hordyński położył mocny nacisk na poprawę e-oferty.  Społeczeństwo musi widzieć, że warto jest posiadać Internet. Oczywiście te dostarczane e-usługi muszą być jasne, przejrzyste i zrozumiałe dla obywateli. Drugim równie istotnym aspektem, w który trzeba inwestować w perspektywie najbliższych 6 lat jest edukacja starszych ludzi, którzy bardzo często są wykluczeni cyfrowo. Pan Hordyński zasugerował również wprowadzenie szeregu zachęt, które mogą przekonać Polaków do korzystania z sieci i e-administracji. Przykładowo, jeśli załatwisz jakąś sprawę przy pomocy Internetu, będzie ona rozpatrzona szybciej. Osobiście uważam, że tego typu zachęty mogą zmotywować Polaków do korzystania z dobrodziejstw ery cyfryzacji.  Najbliższa perspektywa finansowa to aż 10 miliardów złotych, które zostaną wpompowane w cyfryzacje Polski. Tak duże fundusze dają szansę na szybki rozwój. Pod warunkiem, że zostaną efektywnie wykorzystane

Drugim prelegentem była pani Anna Krzyżanowska, które równie optymistycznie rozpoczęła swoje wystąpienie. Próbowała ona w nim zestawić Europę z Polską i porównać te dwie rzeczywistości. Jak się okazuje, Polska w wielu aspektach przewyższa już średnie unijne jeśli chodzi o cyfryzację. Przedstawione przez panią Annę Krzyżanowską dane jednak potwierdzają moje obawy. Prywatne firmy zdecydowanie chętniej inwestują w dużych aglomeracjach miejskich niż na terenach wiejskich. Dlatego też bardzo istotne jest by na wsiach inwestycje w sieć wspierało Państwo. Pozwoli to na niwelowanie przepaści cyfrowej między miastami, a wsią.

18. Konferencja Miasta w Internecie

18. Konferencja Miasta w Internecie

W ostatnich latach bardzo duża część inwestycji w Unii Europejskiej przeniesiona została na obszar tzw. „Nowej Unii”. To oczywiście jest zrozumiały proces. W naszym regionie, Polska jest liderem, jeśli chodzi o sprawne wydawanie unijnych funduszy. Możemy pogratulować sobie nawzajem za tak wspaniałe wykorzystanie wsparcia wspólnoty. Inwestycje widać na każdym kroku. Coraz częściej możemy zobaczyć tabliczki informacyjne dot. współfinansowania danych inwestycji przez UE. To samo dzieje się w aspekcie cyfryzacji kraju. Bardzo pozytywnym aspektem finalizującym wypowiedź pani Anny Krzyżanowskiej było stwierdzenie, że Polska posiada dużą dojrzałość, jeśli chodzi o wydawanie funduszy unijnych.

Ostatnim prelegentem tej sesji plenarnej był pan Wojciech Cellary, który opowiadał o technologii Cloud. Bardzo istotnym problemem Chmury jest to, że tak naprawdę w Polsce niewiele osób wie co to tak naprawdę jest. Spora część ludzi wie, że jest to takie „coś” co wisi gdzieś w Internecie. Pan Cellary uważa, że na technologię Cloud należy patrzeć z punktu widzenia całości administracji. Centralizacja, to w jego opinii jedyna słuszna droga do implementacji sprawnej Chmury.

Pan Cellary również zgodził się z ideą poprawy e-oferty w Polsce. Uważa on, że bardzo istotne jest pokazanie obywatelom jak wiele dobrego może wnieść w ich życie Internet. Działa już w nim wiele e-usług takich jak np. e-deklaracje. Ale każdy z nas korzysta z niej zaledwie raz w roku. Warto zainwestować w inne, bardziej przydatne elektroniczne usługi np. e-recepty, czy elektroniczne umawianie się na wizytę u lekarza.

Wykorzystanie technologii Cloud może przynieść wiele dobrego administracji. Wiele szpitali, wiele urzędów, wiele szkół tworzy swoje własne serwerownie i sieci. Cloud pozwoliłby to wszystko scentralizować. Byłoby to rozwiązanie bezpieczniejsze, tańsze i przede wszystkim sprawniejsze. Nie ma sensu, by każdy szpital, straż pożarna, czy szkoła i policja tworzyły swoje własne systemy. W świetle prawa każdą szkołę, czy szpital obowiązuje to samo prawo i wykonuje ona te same zadania. Dlatego też, warto scentralizować system. Takie rozwiązanie gwarantowałoby pełną interoperacyjność, z której brakiem boryka się e-administracja w Polsce.

Technologia Cloud i centralizacja przyniosłaby także inne korzyści. Każda pojedyncza gmina, czy powiat nie musiałby posiadać swoich własnych zastępów informatyków. Zważywszy, że w wielu miejscach kraju trudno o specjalistów. Efektem tego jest fakt, że później wiele e-usług działa źle lub w ogóle. Centralizacja pozwoliłaby na to, że najlepsi z nich pracowaliby w jednym miejscu i zajmowaliby się całym systemem. Na poziomie ogólnopolskim łatwiej także o zabezpieczenie wszystkich danych zawartych w chmurze. Centralizacja zapewnia także równy dostęp do e-usług dla każdego obywatela kraju. Niezależnie od miejsca zamieszkania. Warunkiem jest tylko posiadanie Internetu. Warto także zaznaczyć, że małych gmin często nie stać na porządne systemy ochronne, co może ułatwić hakerom włamanie się i przejęcie danych. Profesor Cellary jest przekonany, że chmura to nieunikniona przyszłość.

Na zakończenie prelegent poruszył temat, który jest jeszcze dość mało popularny w Polsce. Mowa tu o m-administracji. Centralna chmura otworzyłaby furtkę dla mobilnej administracji, która w wielu krajach Europy już teraz bardzo dynamicznie się rozwija.

Po krótkiej przerwie odbyła się debata strategiczna pt. Kluczowe projekty i inicjatywy cyfrowe dla rozwoju Polski: wizja i rzeczywistość. Do prelegentów z poprzedniej sesji dołączył pan Piotr Muszyński – wiceprezes zarządu Orange Polska.

18. Konferencja Miasta w Internecie

Piękne widoki z balkonu Filharmonii Bałtyckiej

Ogólnymi wnioskami płynącymi z tej debaty było min. stwierdzenie, że Polska potrafi uczyć się na błędach. Cały czas rozwijamy się prężnie i faktycznie widać efekty. Niemniej jednak, nadal mamy wiele do zrobienia. Warto podkreślić, że nie można z dnia na dzień nadrobić 25 lat. Proces cyfryzacji jest wieloetapowy i długotrwały. Nie można na siłę przyspieszać rozwoju, bo możemy tylko zaszkodzić. Dlatego tak ważne jest znalezienie wspólnego języka z prywatnymi korporacjami, które z kolei chcą rozwijać się dynamiczne. Jest to zrozumiałe. Chcą one uzyskać jak najlepsze wyniki i tym samym zwiększyć zyski.

Słuszne pytanie zadał profesor Cellary. Gdy już wszyscy będą mieli ten szybki Internet… co z nim zrobią? Dlatego też równie istotne jest poszerzanie wspomnianej wyżej e-oferty. Jeśli nie będzie popytu, nie będzie biznesu. Jeśli nie będzie cyfrowych umiejętności wśród Polaków, nie będą oni chcieli i potrafili korzystać z e-usług.

Jak widać proces cyfryzacji jest bardzo złożony. Wszystkie zmienne po części zależą od siebie nawzajem. Jak sprawić, by Polska stała się e-państwem? Prelegenci wspólnie zgodzili się, że by to osiągnąć konieczne jest wprowadzenie w życie Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, który jest jedyną tego typu strategią w Europie. Jeśli podejmiemy działania zapisane w tym planie, będziemy na dobrej drodze do nazwania Polski mianem e-państwa.

Relacja z dnia drugiego już wkrótce na U24.pl

Share

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.