Co trzeci Polak nie korzysta z Internetu

Europejczycy coraz bardziej przekonują się do Internetu. Zdecydowanym liderem zestawienia jest Dania i Islandia. Polska znajduje się w środku rankingu. Wciąż co trzeci z nas nie korzysta z sieci, choć połowa z korzystających przyznaje, że jest online codziennie lub prawie codziennie. 

Temat wykluczenia cyfrowego oraz liczby ludzi, którzy korzystają z Internetu na świecie jest tematem bardzo powszechnym. Ciągle dostajemy nowe dane, które warto skomentować. Według Eurostatu zaledwie co piąty z Europejczyków w wieku 16-74 lat nie korzysta z Internetu. To dobry wynik, który rokrocznie jest poprawiany.

Na przełomie ostatnich 8 lat widać doskonale, jak mocno rozwinęła się Europa. W 28 krajach Unii Europejskiej w 2006 roku ponad 40% ludzi nie korzystało z Internetu. W 2014 roku było ich już mniej niż 20 %. Średnio, co roku spadek ten wynosi kilka procent, choć w ostatnich latach zdaje się delikatnie hamować. Europejczycy również coraz częściej korzystają z Internetu. Według najnowszych badań Eurostatu, rośnie liczba korzystających z Internetu codziennie lub prawie każdego dnia. W 2006 roku było ich 31%, a w 2014 roku już dwa razy więcej.

Niestety, należy pamiętać, że uśrednienie wyników całej Unii Europejskiej nie świadczy o tym, że w każdym z krajów członkowskich jest tak samo dobrze. Unijni liderzy tacy jak Dania, gdzie 97% ludności korzysta z sieci, zdecydowanie zawyżają wynik całej Unii Europejskiej. Do liderów zaliczyć możemy także takie kraje jak Luksemburg, Holandia, Finlandia i Wielka Brytania. Warto zwrócić uwagę, że w Danii już w 2006 roku tylko jedna na dziesięć osób przyznawała, że nie korzysta z Internetu. Bardzo dobrym wynikiem może też poszczycić się Islandia, która w 2006 roku odsetek ludzi nie korzystających z Internetu miała na poziomie 9%, a teraz spadł do 1%.

Niestety, Polska wciąż radzi sobie nie najlepiej w tym zakresie. I choć w przeciągu tych 8 lat widać postęp, to nadal co trzeci z nas nie korzysta z sieci. W 2006 roku takich osób było nieco ponad 50%. Warto jednak zwrócić uwagę na procent osób, które zadeklarowały że korzystają z sieci codziennie lub prawie codziennie. W 2006 roku w Polsce było ich tylko 22%, a 8 lat później nieco ponad 50%.

Nie jesteśmy jednak najsłabszym krajem w tym zestawieniu. Mieszkańcy Rumunii zdecydowanie najrzadziej korzystają z sieci (39%). Dalej jest Bułgaria z wynikiem 37%, Grecja 33% i Włochy 32%. Jestem szczerze ciekawy, gdzie Polska będzie w 2020 roku, gdy zakończymy kolejny, tak dla naszego kraju ważny okres finansowania.

Więcej Tutaj

Share

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.