Cyfrowe Priorytety Polski

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji przygotowało dokument Cyfrowe Priorytety Polski, który ma pomóc w pracach nad projektem Unii Europejskiej – Digital Single Market. Do najważniejszych punktów związanych z rozwojem cyfrowym Polski zaliczono m.in. wsparcie dla inwestycji w sieć na potrzeby Internetu dużych prędkości oraz cyberbezpieczeństwo.

Jednym z projektów, nad którym pracuje aktualnie Komisja Europejska jest tzw. Jednolity Rynek Cyfrowy (Digital Single Market). Dzięki tej inicjatywie ma zwiększyć się konkurencyjność i oczywiście przyspieszyć wzrost gospodarczy w krajach Unii Europejskiej. Dokładne plany związane z tym przedsięwzięciem nie są jednak jeszcze znane. Komisja Europejska zapowiedziała, że dokładna strategia będzie przedstawiona w maju 2015.

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji również nie próżnuje i przygotowało własny dokument dotyczący priorytetów cyfrowych Polski. Powstał on po konsultacjach społecznych i przy zaangażowaniu wszystkich resortów oraz urzędów. Ma on pomóc programować prace nad Digital Single Market w Komisji Europejskiej. W dokumencie Cyfrowe Priorytety Polski zawarte są wszystkie informacje dotyczące wizji rozwoju społeczeństwa informacyjnego oraz gospodarki cyfrowej. Dzięki niemu łatwiej będzie wspólnocie pracować nad stworzeniem wspólnego, jednolitego rynku cyfrowego. Wśród polskich priorytetów znalazły się takie zagadnienia jak:

– ochrona prywatności w cyfrowym świecie;
– cyberbezpieczeństwo;
– reforma i modernizacja ram prawnych dla telekomunikacji;
– wsparcie dla inwestycji w sieć na potrzeby Internetu dużych prędkości;
– usuwanie barier w cyfrowym handlu i usługach, istniejących w obrocie pomiędzy państwami członkowskimi UE;
– wzmacnianie konkurencji na wszystkich rynkach cyfrowych;
– wsparcie dla rozwoju szeroko pojętej, europejskiej branży ICT, w tym przemysłu;
– podnoszenie kompetencji cyfrowych;
– modernizacja praw autorskich;
– równe zasady gry w obszarze podatkowym;
– potrzeba budowania spójności na jednolitym rynku cyfrowym.

Na maj bieżącego roku przewidziany jest komunikat Komisji Europejskiej, w którym zawarte będą wszelkie informacje o Digital Single Market. Po jego publikacji MAC zorganizuje konsultacje społeczne, które mają pomóc przedstawić Polskie stanowisko na jego temat.

Pełen dokument Cyfrowe Priorytety Polski znajdziecie Tutaj
Więcej informacji Tutaj

Share

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.