Cyfryzacja szkół w Polsce to konieczność – Young Digital Planet wie jak to zrobić!

Im więcej inwestycji w cyfrowe narzędzia do nauki, takie jak platforma edukacyjna Edupolis, tym lepszy start uczniów w dorosłość. Rozwój umiejętności cyfrowych u dzieci powinien być priorytetem. Jednak z danych UE wynika, że szkoły wciąż nie są wystarczająco dobrze wyposażone w nowoczesne narzędzia.

 Ważne informacje:

  • zakończono pilotaż platformy edukacyjnej Edupolis w kujawsko-pomorskim;
  • samorządy powinny inwestować w cyfrowe rozwiązania dla szkół;
  • na Edupolis znajduje się ponad 7 tys. materiałów edukacyjnych;
  • może z niej korzystać ponad 600 szkół, 120 tys. uczniów i 10 tys. nauczycieli z regionu;
  • Edupolis to już czwarta z kolei platforma edukacyjna opracowana przez Young Digital Planet w Polsce.

Mniej niż 15% uczniów w Unii Europejskiej ma możliwość korzystania z internetu w swojej placówce – wynika z informacji Eurostatu i Komisji Europejskiej. Ponad 60% 9-latków nie dysponuje odpowiednim sprzętem komputerowym i nie ma dostępu do szerokopasmowego internetu.

Czym skorupka za młodu…

Tymczasem posiadanie cyfrowych umiejętności to obecnie podstawowy wymóg wobec kandydatów do pracy. Według danych UE są one niezbędne w przypadku 90% stanowisk. Dodatkowo szacuje się, że do 2020 r. zabraknie 825 tys. informatyków.

Nie należy zatem pytać, czy samorządy powinny inwestować w cyfryzację szkół, ale jak najlepiej mogą to robić. Odpowiedź na to pytanie znalazły już władze województwa kujawsko-pomorskiego, gdzie w maju zakończył się pilotaż platformy edukacyjnej Edupolis dostarczonej przez Young Digital Planet. 

Nie ma ucieczki przed wprowadzaniem technologii ICT do edukacji. W województwie kujawsko-pomorskim patrzymy na to zagadnienie kompleksowo ¾ mówi Ryszard Rumiński, Zastępca Dyrektora Departamentu Nadzoru Właścicielskiego, Transportu i Cyfryzacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Wdrożenie platformy edukacyjnej Edupolis to kolejny etap naszych inwestycji w nowoczesne rozwiązania dla placówek szkolnych. Kujawsko-Pomorska Platforma Edukacyjna umożliwia optymalne wykorzystanie tablic interaktywnych, kupionych w ramach naszego projektu, których szkoły używają od pewnego czasu. Platforma zapewnia ciekawe treści oraz narzędzia do tworzenia lekcji, jak również do komunikacji między nauczycielami i uczniami.

Platforma Edupolis to pomoc dla nauczycieli. – Średnio przygotowują się oni do zajęć dydaktycznych przez 7 godz. 5 minut *- mówi Jolanta Gałecka, ekspert edukacyjny Young Digital Planet. – Wyobraźmy sobie, że czas ten zostanie znacznie skrócony, a pedagog będzie mógł przeznaczyć pozostałe godziny na efektywniejszą pracę z uczniami. To jeden z celów, jakie stawialiśmy sobie budując platformę edukacyjną Edupolis. Cyfryzacja edukacji jest nieuniknionym trendem na całym świecie.

Cieszy nas, że samorządowcy, a także nauczyciele, rozumieją potrzebę zapewniania szkołom dostępu do nowych technologii ¾  mówi Kuba Pancewicz, Prezes Zarządu Young Digital Planet. – Jestem przekonany, że platforma edukacyjna Edupolis będzie dobrze służyć uczniom i nauczycielom. To fantastyczne, że Young Digital Planet ma swój wkład w cyfryzację szkół.

Edupolis – inspiracja i źródło wiedzy 

Nauczyciele mogą przygotowywać atrakcyjne lekcje, zajęcia, projekty, a nawet gry terenowe korzystając z ponad 7 tys. zasobów umieszczonych na platformie. Obejmują one różne obszary edukacyjne (m.in. język polski, muzyka, plastyka, wiedza o społeczeństwie, przyroda, matematyka, zajęcia komputerowe i techniczne, wychowanie fizyczne, etyka, język angielski i niemiecki). Uzupełnieniem tej bazy jest Portal Wiedzy o Regionie, dzięki któremu uczniowie dowiadują się więcej o miejscu, w którym mieszkają.

Kujawsko Pomorska Platforma Edukacyjna (KPPE) Edupolis obejmuje ponad 600 szkół podstawowych województwa kujawsko-pomorskiego, 120 tys. uczniów i 10 tys. nauczycieli. Projekt został zrealizowany dla Urzędu Marszałkowskiego województwa kujawsko-pomorskiego w ramach zamówienia publicznego na „Utworzenie Kujawsko-Pomorskiej Platformy Edukacyjnej wraz z treściami edukacyjnymi oraz systemem ich dystrybucji”. Przedsięwzięcie o wartości blisko 8 mln zł było współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa kujawsko-pomorskiego i partnerów projektu.

Young Digital Planet ma bogate doświadczenie w tworzeniu rozwiązań edukacyjnych dla samorządów w Polsce. Przed dostawą Edupolis firma zrealizowała wdrożenia: Gdańskiej Platformy Edukacyjnej (GPE), Zachodniopomorskiego Portalu Edukacyjnego (ZPE), Platformy Edukacyjnej EduS@cz.

 Wielkie podsumowanie pilotażu

 8 czerwca 2016 r. podczas konferencji „Edupolis Kujawsko-Pomorska Platforma Edukacyjna nowoczesna przestrzeń do nauki i pracy dla ucznia i nauczyciela” nauczyciele i uczniowie przedstawili przykłady praktycznego wykorzystania wybranych funkcjonalności Kujawsko-Pomorskiej Platformy Edukacyjnej. W spotkaniu zorganizowanym przez Urząd Marszałkowski wzięli udział przedstawiciele samorządu i Young Digital Planet. Podczas konferencji zostały wręczone nagrody dla nauczycieli – ekspertów KPPE. 

Young Digital Planet:

Firma Young Digital Planet (YDP) tworzy innowacyjne rozwiązania cyfrowe dla edukacji i edukacji włączającej wykorzystujące najnowsze technologie. YDP stanowi część Sanoma Learning (1500 pracowników, 500 mln użytkowników) –  oddziału firmy Sanoma, europejskiego lidera w dziedzinie mediów i edukacji.

Young Digital Planet jest edukacyjnym trendsetterem. Pobierz najnowsze opracowanie „Księgę Trendów 2.0”: http://www.ydp.pl/ksiega-trendow-w-edukacji-2-0/* badania pochodzą z raportu IBE Czas pracy i warunki pracy w relacjach nauczycieli; czerwiec 2013.

Share

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.