Postępowanie Upominawcze Online

Kolejną e-usługą stworzoną przez Ministerstwo Sprawiedliwości przy wsparciu finansowym z Europejskiego Funduszu Społecznego jest Elektroniczne Postępowanie Upominawcze.  Jest to rozwiązanie o charakterze fakultatywnym, bo sprawa toczy się przy pomocy e-sądu tylko wtedy, gdy powód zadecyduje o złożeniu pozwu drogą elektroniczną.

Celem EPU jest odciążenie sądów. Wiele spraw, które musiały być rozpatrywane w normalnym toku dotyczyło roszczeń na niewielkie sumy pieniężne. Natłok pozwów o tej samej tematyce zmotywował Ministerstwo Sprawiedliwości do poszukania rozwiązania. W Lublinie został utworzony XVI Wydział Cywilny i to właśnie on zajmuje się rozpatrywaniem pozwów wnoszonych z całej Polski drogą elektroniczną.

Co ciekawe, akta tych spraw, tak samo jak i nakazy zapłaty tworzone są w formie elektronicznej i w takiej też trafiają do stron sporu. Powód, za pośrednictwem Internetu, płaci opłatę sądową oraz loguje się na sądowym serwerze za pomocą nr PESEL. Tam wnosi pozew o zapłatę za pomocą elektronicznego formularza. By korzystać z e-sądu koniczne jest założenie konta na stronie EPU.
Więcej informacji na temat projektu znajdziecie Tutaj

Share

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.