Federacja Chmur z udziałem Polski

Chmura to rozwiązanie, które zrewolucjonizuje świat. Myślę, że każdy z tym stwierdzeniem się zgodzi. Już teraz wiele firm oferuje swoje usługi, które są ulokowane w chmurze. Są to aplikacje, zasoby dyskowe, jak i moc obliczeniowa. Co przyniesie przyszłość? Myślę, że dużo więcej. Nic dziwnego, że Unia Europejska zdecydowała się na budowę Federacji Chmur. Czym ona jest? 

Jak czytamy na stronie Gov.pl celem tak zwanej Europejskiej Federacji Chmur, której budowę zadeklarowało 25 państw członkowski UE jest „ukształtowanie bezpiecznych, energooszczędnych i interoperacyjnych usług chmurowych nowej generacji. Powstanie też Europejski Podręcznik dla Usług Chmurowych (ang. Cloud Rulebook), tj. zestaw wspólnych, technicznych zasad, standardów oraz norrm”. Dodatkowo, kraje zadeklarowały tworzenie wspólnych platform pozwalających na łatwiejsze kupowanie usług typu cloud.

Myślę, że to bardzo ciekawa inicjatywa. Czego możemy się spodziewać? Już teraz słyszy się pogłoski o międzynarodowych e-usługach. Mam tu na myśli rozwój e-administracji międzynarodowej. Efekt załatwienia danej sprawy w jednym kraju będzie widoczny we wszystkich. Innymi słowy np. nie będzie trzeba wielokrotnie rejestrować pojazdu. Być może Federacja Chmur pozwoli na zbudowanie międzynarodowych e-usług? Kto wie! Warto wspomnieć, że Komisja Europejska będzie tę inicjatywę wspierać.

Podpisana deklaracja również przewiduje stworzenie Europejskiego Sojuszu na rzecz Danych Przemysłowych i Usług Chmurowych. Będzie to miejsce, które skupiać będzie dostawców komercyjnych rozwiązań chmurowych, jak i sektor publiczny. Stworzona w ten sposób zostanie platforma wymiany doświadczeń z różnych krajów w obszarze Cloud. Co ciekawe, Polski projekt Wspólnej Infrastruktury Informatycznej Państwa (WIIP) wskazano jako jedna z wiodących inicjatyw krajowych dla administracji publicznej. Gratulacje!

Jak czytamy na stronie Gov.pl, Sekretarz stanu Marek Zagórski mówił: „Podpisując deklarację wnosimy do dyskusji naszą wiedzę, doświadczenie i umiejętności, zapewniając tym samym, że nasz punkt widzenia zostanie uwzględniony w debacie europejskiej. Uważamy, że wspólne podejście do Europejskiej Federacji Chmur powinno bazować na doświadczeniach projektów krajowych”.

Myślę, że to ważne by w ramach wspólnoty ustalić wspólne standardy przesyłu danych i komunikacji tworzonych chmur, dzięki czemu będą się one mogły komunikować. Dzięki takim inicjatywom jak Federacja Chmur można promować wykorzystanie rozwiązań chmurowych w małych i średnich przedsiębiorstwach, ale i administracji publicznej. Z badania przeprowadzonego w 2011 na zlecenie Komisji Europejskiej przez International Data Corporation (IDC) wśród firm, które korzystają z chmury obliczeniowej, wynika, że oszczędności z tym związane wyniosły średnio 10–20% kosztów IT. W przypadku 36% przebadanych przedsiębiorstw wykorzystanie chmury obliczeniowej wygenerowało oszczędności w wysokości 20% wydatków na IT lub wyższej. Dodatkowo, należy pamiętać o skalowalności takich rozwiązań. Same zalety! 

To świetnie, że Polska również będzie brała udział w tworzeniu Federacji Chmur. Nie możemy jednak zapomnieć o tym, że w Polsce działa już ZUCH, czyli System Zapewnienia Usług Chmurowych. Jest to miejsce, gdzie usługodawcy komercyjni mogą zaoferować swoje rozwiązania urzędom, a urzędy mogą wybrać najlepsze dla siebie oferty. Mowa tutaj o takich usługach jak praca grupowa, pakiety biurowe, czy wirtualny serwer. Dodatkowo ZUCH zapewnia wsparcie i konsultacje w zakresie doboru rozwiązań dla konkretnego urzędu.

Myślę, że Federacja Chmur to kolejny krok w stronę zapewnienia urzędom odpowiednich rozwiązań chmurowch na skalę ogólnokrajową i ogólnoeuropejską oraz promowania idei Cloud wśród przedsiębiorców.

Więcej na temat projektu znajdziecie Tutaj

Share

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.