Forum Informatyki w Administracji

Serdecznie zapraszamy jako patron medialny na wydarzenie organizowane przez Centrum Promocji Informatyki pn. „Forum Informatyki w Administracji”. Odbędzie się ono w Warszawie, 10-11 maja 2017 r.

W polskim oraz europejskim prawie w przeciągu kilku ostatnich miesięcy bądź weszły w życie, bądź wejdą przepisy mające istotne znaczenie dla funkcjonowania administracji. Nowe narzędzia identyfikacji jak kwalifikowany podpis elektroniczny czy pieczęć elektroniczna, kwalifikowane doręczenie elektroniczne, elektroniczna identyfikacja podmiotów z zagranicy, zmiany w zakresie ochrony danych osobowych, prawie cywilnym, w tym dopuszczenie jako prawnie skutecznego w administracji dokumentu – dokumentu multimedialnego, czy wreszcie nadchodzące zmiany w zakresie dokumentacji służby zdrowia w istotny sposób wpłyną na działalność administracji. Dlatego zapraszamy na Forum aby spotkać się i podyskutować z ekspertami.

W programie:

 • Nowe narzędzia prawne (pieczęć elektroniczna, kwalifikowany podpis, doręczanie elektroniczne) i domniemania z tym związane co z czynnikiem transgranicznym ?
 • Identyfikacja elektroniczna (aspekty prawno- techniczne) – co po 29 wrześnie 2018 r.
 • Ustawa depaperyzacyjna.
 • Elektroniczne uwierzytelnianie i identyfikacja – omówienie projektu pn.” Węzeł krajowy” wdrażanego przez MC.
 • Zmiany w zakresie procedury cywilnej po 8 września 2016r. , w tym Elektroniczne biuro podawcze – konsekwencje dla administracji.
 • Licytacja elektroniczna ruchomości.
 • Privacy by desing oraz privacy by default a RODO w systemach IT w administracji.
 • Nadzór nad ochroną danych osobowych a RODO – co się zmieni.
 • Inspektor danych osobowych – czy i kiedy należy go powołać.
 • Dopuszczalność elektronicznej dokumentacji w służbie zdrowia.
 • eZdrowie – w jakim punkcie jesteśmy.

Szczegółowy PROGRAM Forum: http://www.cpi.com.pl/imprezy/2017/fia/index.php

Zapraszamy do skorzystania z 10% RABATu na udział w szkoleniu poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego: http://www.cpi.com.pl/imprezy/2017/fia/formularz_pr10.php

Organizator:
Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o.;
www.cpi.com.pl
tel. (22) 870 69 10, 870 69 78;
email: pr@konferencja.com.pl

Share

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.