Fundacja Panoptykon

W dzisiejszych czasach społeczeństwa są nadzorowane. Wielu z nas w ogóle nie zdaje sprawy, że praktycznie każdy nasz krok, ruch czy telefon i e-mail są w pewnym sensie obserwowane. Nie jest to nowe zjawisko, bo towarzyszy ludziom od samego początku. Dziś jednak cały proces nadzoru stał się bardziej mechaniczny i zautomatyzowany. Taki stan rzeczy może przynieść ludzkości dużo korzyści takich jak np. personalizacja usług, poczucie bezpieczeństwa czy oszczędność czasu. Niestety, często nawet nie jesteśmy świadomi tego, że ktoś nas obserwuje. Wiele urządzeń robi to bez naszej wiedzy. Dzisiejszy świat dopiero uczy się i wykształca mechanizmy, które pozwolą w jakiś sposób kontrolować nadzór.

Organizacja Panoptykon powstała w 2009 roku z inicjatywy grupy prawników. Jej celem jest działanie na rzecz wolności i ochrony podstawowych praw człowieka w społeczeństwie nadzorowanym. Fundacja alarmuje odpowiednie władze w przypadku nadużyć związanych z inwigilacją oraz tworzy alternatywne rozwiązania. Tak naprawdę Panoptykon przyczynił się do rozpoczęcia dyskusji na temat aktualnego stanu rzeczy oraz zagrożeń jakie niesie za sobą rozwój społeczeństwa nadzorowanego.

Fundacja stworzyła listę siedmiu podstawowych grzechów społeczeństwa nadzorowanego. Są nimi

  • Ingerencje w prywatność
  • Dyskryminacja i wykluczenie
  • Błędy systemu
  • Wzrost lęku, erozja zaufania
  • Maskowanie zamiast rozwiązywania problemów
  • Rozproszenie odpowiedzialności i bierność
  • Przymus zamiast etyki

Dzisiejszy świat i technologia rozwija się zdecydowanie szybciej niż możemy to sobie wyobrazić. Ludzie otrzymują coraz to nowe rozwiązania, które ułatwiają im funkcjonowanie. Niestety bardzo często tak dynamiczna zmiana naszego otoczenia sprawia, że nie zdajemy sobie sprawy z zagrożeń jakie na nas czyhają niemal na każdym kroku. Budując nowoczesne społeczeństwa, które tworzą e-państwa należy przede wszystkim pamiętać o podstawowych prawach obywateli min. o prawie do wolności. U24.pl w pełni popiera tę tezę. Dlatego też, fundacja Panoptykon kontroluje kontrolujących. Przyglądają się oni procesom legislacyjnym, prawu, działaniom firm oraz władzy. Jest to istotne by szybko reagować na zmiany, które mogą zagrozić podstawowym prawom obywateli. Fundacja stara się także badać współczesne formy nadzoru oraz edukować społeczeństwo o istniejących zagrożeniach.

Więcej informacji na temat fundacji znajdziecie Tutaj

Share

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.