Geoportal 2 – Wiesz na czym Stoisz

Geoportal ogólnokrajowy

O Geoportalu pisaliśmy już na łamach U24.pl. Teraz jednak nastał czas na kontynuację tego przedsięwzięcia.
Portal przeszedł pełną transformację. Trzy lata prac nad projektem Geoportal 2 opłaciło się!
Strona została odświeżona pod względem wizualnym i ergonomicznym. Co najważniejsze jednak znacząco została rozszerzona funkcjonalność poprzednika okraszonego numerem „jeden”.

Geoportal 2 wprowadza nową jakość do zbiorów danych, które są w posiadaniu administracji publicznej.
Dzięki temu serwisowi, informacje te dostępne są już dziś dla grona osób fizycznych i prawnych.
Serwis pozwala na korzystanie z szeregu narzędzi, które zapewniają dostęp do danych i dokumentów PZGiK. Wszystko stworzone zostało także zgodnie z wymogami dyrektywy INSPIRE.

Na nowej stronie Geoportalu znajdziemy Portal Branżowy, który pozwala nam przeglądać szereg usług Służby Geodezyjnej i Kartograficznej. Możemy także zajrzeć do Geoportalu Krajowego, który jest stworzony zgodnie z ustawą o Infrastrukturze Informacji Przestrzennej. Ostatnim punktem dostępu jest Geoportal Inspire, który jest regulowany dyrektywą INSPIRE.

Dzięki wdrożeniu wspomnianej wyżej dyrektywy, udało się przeprowadzić harmonizację zgodną z przepisami ogólnoeuropejskimi. Zapewnienie lepszej infrastruktury technicznej sprawiło, że system jest w pełni wydajny.

Interfejs Geoportalu zmienił się zdecydowanie na lepsze. Na stronie głównej mamy bardzo jasny podział funkcji, z których każdy użytkownik może skorzystać. Możemy przeglądać szereg Map (sozologiczne, topograficzne, hydrologiczne etc.) także na urządzeniach mobilnych. Serwis pozwala na przejście pełnego procesu – począwszy od wpisania zapytania a kończąc na analizie wyniku.

Na Geoportalu znajdziemy także szereg danych geoprzestrzennych czy katastralnych ( dot. geometrii działek ewidencyjnych). Udostępnione nam zostały także usługi, dzięki którym możemy wyszukiwać konkretne działki, osnowy, metadane czy rejestry usług. Nowy serwis otwarty jest także na urządzenia mobilne. Bezpośrednio ze strony mamy przekierowanie do sklepów Google Play czy Windows Phone Store i AppStore.
Możemy także korzystać z otwartego API.

Tak mocna „otwartość” strony i jej przejrzystość pozwala użytkownikom w łatwy sposób korzystać z danych ale też i je wykorzystywać w swojej pracy. Dzięki walidatorowi możemy sprawdzić poprawność metadanych z przepisami wykonawczymi.

Strona Geoportalu przeszła bardzo pozytywną transformację, na której zyskał każdy obywatel.

Zapraszam wszystkich do korzystania Tutaj

Geoportale miejskie

W tym miejscu warto także wspomnieć o Geoportalach miejskich, które poza danymi ogólnokrajowymi posiadają także szereg informacji indywidualnych dla każdego miasta. Należą do nich min. linie tramwajowe, rozkłady jazdy informacje o remontach czy dokładne katalogi działek i gruntów. Wchodzą one w skład SIP dla danej miejscowości. Coraz częściej metropolie decydują się na wdrażanie takich portali, które jak się okazuje nie wymagają ponoszenia dużych kosztów.

Lista miejscowości, które posiadają Geoportale wykonane dzięki firmie GEOBID nie jest długa, ale mamy nadzieję że będzie się ona cały czas wydłużać. Na liście znajdują się między innymi: Miasto Cieszyn, Siemianowice Śląskie, Ruda Śląska, Świętochłowice, Przemyśl i Tarnobrzeg.

Dokładną listę miast z opisami funkcjonalności znajdziecie Tutaj.

Warto tu też wspomnieć o ciekawej funkcjonalności, która została udostępniona mieszkańcom Rudy Śląskiej. Od niedawna mogą oni za pomocą kilku kliknięć wskazywać miejsca gdzie doszło do wypadku, niebezpiecznego zdarzenia lub awarii infrastruktury miejskiej. Dzięki temu obywatele mogą w łatwy sposób poinformować służby o awarii sieci wodociągowej i liczyć na bardzo szybką reakcję z ich strony.  Wiele razy na portalu U24 wspominaliśmy o konieczności aktywizacji obywateli. Ruda Śląska zdecydowała się podjąć kroki w tym kierunku. Pokazała, że Geoportale nie muszą być tylko portalami informacyjnymi ale także mogą zaangażować obywateli do wspólnej pracy na rzecz dobra miasta.

Funkcjonalność została podzielona na kilka kategorii. W pierwszej – „pas drogowy”, mieszkańcy mogą zgłaszać obecność dziur w jezdni albo zły stan chodnika czy brak oświetlenia ulicznego. Warto też wspomnieć o tym, że obywatele mogą pomagać sobie nawzajem sugerując innym kierowcom objazdy lub proponując zmianę organizacji ruchu. W kolejnej kategorii – „Awarie” mieszkańcy Rudy Śląskiej mogą zgłaszać szereg usterek związanych z siecią ciepłowniczą, elektroniczną, wodociągową czy gazową. W kategorii „Posesja” można zgłaszać informacje o nieodśnieżonych chodnikach, zaniedbanych posesjach. Ostatnia kategoria to „Wykroczenia i niebezpieczeństwa”. Mieszkańcy Rudy Śląskiej mogą tu informować służby o aktach wandalizmu, czy zakłóceniu porządku publicznego.

Możemy pogratulować prezydent miasta Grażynie Dziedzic za tak doskonałą funkcjonalność dla Rudzian. Mamy nadzieję, że kolejne miasta również wprowadzą u siebie Geoportale z tak ciekawymi funkcjonalnościami.

 

Share

2 thoughts on “Geoportal 2 – Wiesz na czym Stoisz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.