„Innow@cyjnie, Kre@tywnie, Spr@wnie” – Wyniki konkursu

Kilka dni temu zostały wręczone nagrody dla zwycięzców konkursu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji: „Innow@cyjnie, Kre@tywnie, Spr@wnie” Pierwsze miejsce zajęła gmina Świeszyno za podejście horyzontalne, drugie – miasto Tychy za wykorzystanie rozwiązań cyfrowych w promowaniu wspólnoty rodzinnej, a trzecie gmina Koszalin za szereg spranie przeprowadzonych szkoleń dla dzieci i seniorów. Wszystkim uczestnikom gratulujemy!

Wszyscy doskonale wiemy jak ważna jest walka z wykluczeniem cyfrowym. Jest to jedna z wielu barier, która nie pozwala na sprawne wdrażanie e-administracji. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji chcąc zachęcić samorządy do wdrażania nowych rozwiązań i zwalczania wykluczenia cyfrowego, zorganizowało konkurs: „Innow@cyjnie, Kre@tywnie, Spr@wnie”.

Do walki o pierwsze miejsce mogła przystąpić każda gmina, która skorzystała z funduszy unijnych z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Jak wiemy, do tej pory korzystało z nich ponad 500 samorządów. Dzięki tym dotacjom można było zakupić nowy sprzęt, zwiększyć zasięg sieci Internet czy rozpocząć szkolenia dla osób wykluczonych cyfrowo.

Kto stanął na podium? Zwycięzcą konkursy jest Gmina Świeszyno. Stworzyła ona projekt o nazwie „Internet oknem na świ@t mieszk@ńców Gminy Świeszyno”.  Jego celem było zapewnienie szkoleń dla mieszkańców oraz wyposażenie bibliotek i świetlic w nowy sprzęt. Gmina nie poprzestała jednak na tym. Postanowiła połączyć wyżej wymienione działania z  innymi, które były realizowane na tym terenie np. stworzenie Multimedialnego Centrum Kultury e-Eureka w Świeszynie. Dzięki tym działaniom i spojrzeniu w sposób horyzontalny na problemy obywateli udało się na stałe wprowadzić w świat cyfrowy wiele ludzi.

Na drugim miejscu uplasowało się miasto Tychy, które przeprowadziło akcje: „Dać szansę Tyszanom – Internet dla zagrożonych wykluczeniem cyfrowym”. Tak jak w przypadku zwycięzcy konkursu, Tychy również postawiły na podejście globalne i kompleksowe przy okazji zachowując walory „prorodzinne”. Celem projektu było przeprowadzenie szkoleń komputerowych dla całych rodzin. Dorośli mogli wraz z dziećmi przyjść i wspólnie uczyć się korzystania z nowych technologii przy okazji zacieśniając więzi międzyludzkie.

Ostatnie miejsce na podium Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji przyznało Gminie Koszalin, która przeprowadziła akcje: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu uczniów koszalińskich szkół”. Tym razem autorzy postawili na walory motywacyjne. W akcji mogli wziąć udział dzieci, które pobierają stypendia socjalne i mają dobre wyniki w nauce. Projekt miał trzy edycje, dzięki czemu więcej młodych Polaków mogło z niej skorzystać.  Dodatkowo przeprowadzone zostały szkolenia dla osób w wieku 60+. Dobry plan działania sprawił, że zainteresowanie było ogromne. Dzięki dużej ilości filii prowadzących szkolenia, łatwiej było starszym osobom dotrzeć na zajęcia. Ogromny popyt na edukacje w tym zakresie dowodzi, że seniorzy chcą się uczyć nowych technologii i chcą z nich korzystać.

9 grudnia odbyła się uroczystość wręczenia nagród dla zwycięzców. Dzieci, które wzięły udział w konkursie graficznym dot. zalet wykorzystania sprzętu komputerowego oraz Internetu, również zostały nagrodzone.

Uważam, ze takie konkursy to świetny sposób by zachęcić samorządy do działania na rzecz powstania Cyfrowej Polski. Miejmy nadzieję, że to nie ostatnia edycja tego konkursu.

Wszystkim zwycięzcą oraz gminom, które wzięły udział w rywalizacji gratulujemy z całego serca!

 

Share

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.