Instytuty Łukasiewicza realizują projekt „Katalogi Administracji Publicznej”

Dzięki uprzejmości Instytutu Łukasiewicza otrzymaliśmy informację na temat ich dwóch projektów. Dziś na stronie U24.pl możecie przeczytać o projekcie pn. „Katalogi Administracji Publicznej” (KAP), którego celem jest udostępnienie aktualnych i kompletnych danych o instytucjach i usługach publicznych oraz wzorach dokumentów. Projekt będzie realizowany przez instytuty należące do Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytut Logistyki i Magazynowania (Ł-ILiM) oraz Instytut Technik Innowacyjnych EMAG (Ł-EMAG). Wdrożenia KAP usprawni pracę urzędów, co wpłynie na lepszą obsługę obywateli i przedsiębiorców.

Dzięki realizacji projektu, wszystkie podmioty publiczne zyskają narzędzie, które pozwoli im na uporządkowanie wiedzy dotyczącej spraw, usług publicznych, wzorów dokumentów i rejestrów publicznych. Powstałe katalogi administracji publicznej udostępnią ustandaryzowane i kompletne informacje na potrzeby świadczenia spraw i e-usług publicznych przez portale usługowe (m.in.: GOV.PL i biznes.gov.pl). Obywatele i przedsiębiorcy uzyskają jednolite w skali kraju opisy spraw oraz wzory dokumentów elektronicznych i nieelektronicznych. Załatwianie spraw urzędowych będzie łatwiejsze i szybsze.

– Projekt KAP to dla nas kolejne wyzwanie i zarazem przełomowy krok w budowie e-administracji w Polsce. W przyszłości służyć on może jako wzorzec dla wielu krajów europejskich. Dzięki wcześniejszym projektom realizowanym przez nasz Instytut, polscy przedsiębiorcy mogą już np. posługiwać się fakturami elektronicznymi w kontaktach z administracją publiczną. Teraz uzyskają lepszy dostęp do wszystkich usług publicznych – podkreśla dr hab. Arkadiusz Kawa, Dyrektor, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytutu Logistyki i Magazynowania.

W ramach projektu KAP, Ł-ILiM opracuje założenia biznesowe systemu, dostosuje opisy spraw i usług do standardu wypracowanego w projekcie oraz zapewni integrację serwisu Biznes.gov.pl z systemem KAP.

– Ł–ILiM posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie wdrażania innowacyjnych rozwiązań w obszarze e-administracji. Realizujemy projekty krajowe i międzynarodowe. Sukces ten zawdzięczamy przede wszystkim naszym pracownikom, którzy posiadają olbrzymią wiedzę i praktyczne doświadczenie w realizacji projektów dotyczących wdrażania cyfrowych usług publicznych. Pomysł na realizację projektu KAP narodził się w Instytucie podczas prac związanych z rozwojem serwisu biznes.gov.pl – podkreśla dr Szymon Mamrot, Kierownik projektu KAP w Ł-ILiM.

Ł-EMAG będzie odpowiedzialny za dostosowanie do standardu opisów spraw z ePUAP. Ponadto oba Instytuty będą uczestniczyć w pracach związanych z opracowaniem standardów dotyczących m.in. spraw i usługach publicznych oraz wzorów dokumentów w KAP.

– Projekt KAP jest kamieniem milowym w rozwoju i upowszechnieniu cyfrowych usług publicznych. Ustandaryzowanie i opisanie procesów związanych z e-usługami dla kanałów: G2G, G2B, a wreszcie, co najważniejsze G2C, będzie miało decydujący wpływ na powszechność, stabilność i szybkość załatwiania wszelkich spraw administracyjnych w naszym kraju. Dalsza cyfryzacja procesów świadczenia usług publicznych da wymierny efekt finansowy i ekonomiczny w zwiększeniu konkurencyjności naszego kraju i wpłynie dodatnio na zwiększenie PKB Polski – uważa dr inż. Artur Kozłowski, Dyrektor, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytutu Technik Innowacyjnych EMAG.

Projekt „Katalogi Administracji Publicznej” uzyskał dofinansowanie z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, działanie 2.2. Projekt otrzymał najwyższą liczbę punktów wśród wszystkich złożonych w konkursie. KAP będzie realizowany przez 3 lata, a jego budżet to ok. 44,5 mln zł. Liderem projektu jest Ministerstwo Cyfryzacji, a Ł-ILiM, Ł-EMAG oraz Ministerstwo Rozwoju partnerami.

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Logistyki i Magazynowania pełni rolę centrum kompetencji w zakresie logistyki i cyfrowej gospodarki. Realizuje prace badawczo-rozwojowe i usługi doradcze podnoszące efektywność funkcjonowania przedsiębiorstw, systemów gospodarczych i całych łańcuchów dostaw. Wspiera organy administracji publicznej w tworzeniu rozwiązań zapewniających przejrzysty dostęp do informacji i cyfrowych usług publicznych. Prowadzi liczne projekty rozwojowe i doradcze w zakresie optymalizacji procesów logistycznych dla czołowych przedsiębiorstw i instytucji. Posiada nowoczesne laboratoria prowadzące badania m.in. w zakresie technologii identyfikacyjnych i Internetu rzeczy. Aktywnie działa w europejskiej przestrzeni badawczej biorąc udział w programach badawczych UE z obszaru ICT oraz logistyki. Ekspercką wiedzę oraz interdyscyplinarne kompetencje wykorzystuje projektując wspólnie z Klientami nowe rozwiązania i produkty, wychodzące naprzeciw potrzebom użytkowników.

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG jest instytutem  zajmującym się m.in. szeroko rozumianym cyberbezpieczeństwem, sztuczną inteligencją, analizą danych, systemami wspomagania decyzji, Przemysłem 4.0, cyfrowymi usługami publicznymi oraz badaniami laboratoryjnymi. Jednostka współpracuje z Ministerstwem Cyfryzacji realizując zadania mające wpływ na informatyzację kraju.

Silne związki z przemysłem pozwoliły na zbudowanie potencjału i doświadczenia pozwalającego instytutowi na podejmowanie nawet najbardziej wymagających wyzwań technologicznych. Wiedza i kompetencje zespołów badawczych oraz bogate i nowoczesne zaplecze laboratoryjne w zakresie badań urządzeń i systemów czynią Łukasiewicz – EMAG jednym z wiodących ośrodków badawczych w Polsce.  

Sieć Badawcza Łukasiewicz to trzecia co do wielkości sieć badawcza w Europie stanowiąca efektywne zaplecze technologiczne i intelektualne administracji publicznej oraz realny pomost między nauką a gospodarką. Sieć samodzielnie i we współpracy z przedsiębiorcami realizuje przełomowe projekty biznesowe z wykorzystaniem najnowocześniejszego zaplecza badawczego i unikatowej wiedzy naukowej. W skład sieci wchodzi 36 instytutów badawczych zlokalizowanych w 11 polskich miastach.

Więcej informacji na temat tego i innych projektów Sieci Badawczej znajdziecie na stronie https://lukasiewicz.gov.pl/aktualnosci/

Share

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.