Inwentaryzacja Sieci? Rozporządzenie już działa!

Weszło w życie rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji dotyczące inwentaryzacji sieci. Dzięki niemu wyniki przeprowadzonych analiz sieci telekomunikacyjnej będą ogólnodostępne. JST oraz firmy będą mogły z nich korzystać planując nowe inwestycje. MAC liczy, że pomoże to podejmować trafne decyzje związane z nowymi inwestycjami. 

W październiku 2013 roku pisałem dla Was na temat konsultacji w sprawie inwentaryzacji sieci (Tutaj). Minęło zaledwie pięć miesięcy, a rozporządzenie pojawiło się w Dzienniku Ustaw. Weszło ono w życie w dniu 6 marca 2014 r. Przeczytać je możecie pod Tym linkiem.

Wprowadzenie zmian przewidzianych w rozporządzeniu może pozytywnie wpłynąć na budowę w Polsce infrastruktury szerokopasmowej. Dokument ten nakłada obowiązek publikowania wyników inwentaryzacji sieci. Dzięki temu każde przedsiębiorstwo, które zajmuje się budową sieci Internet będzie z tych wyników mogło korzystać. Usprawni to ich pracę oraz planowanie kolejnych inwestycji. Ogólny dostęp do wyników inwentaryzacji pozwoli znaleźć miejsca, gdzie inwestycje są najbardziej potrzebne. Przedsiębiorcy oraz jednostki samorządu terytorialnego skrócą czas przygotowań do rozpoczęcia wdrożeń, bo nie będą musiały zlecać takich badań.

Szybkie i sprawne budowanie sieci telekomunikacyjnej jest teraz Polsce bardzo potrzebne. Musimy pamiętać, że cały czas walczymy z Białymi Plamami. By myśleć o sprawnej e-administracji musimy najpierw przygotować jej fundamenty czyli ogólnodostępny Internet.

Według MAC, wprowadzone rozporządzenie pozwoli odciążyć przedsiębiorców. Wcześniej to Urząd Komunikacji Elektronicznej musiał wzywać firmy do przesyłania informacji na temat sieci telekomunikacyjnej za każdym razem gdy było to potrzebne. Utrudniało to pracę przedsiębiorcom, którzy musieli poświęcać sporo czasu na realizowanie niesystematycznych obowiązków względem UKE. Teraz, gdy wyniki inwentaryzacji są ogólnodostępne ma się to zmienić. Warto także zwrócić uwagę, że nowe rozporządzenie zwiększy przejrzystość sprawozdawczą. Podmioty odpowiedzialne za dokonywanie inwentaryzacji będą posiadały dane na temat terminu i zakresu wymaganych informacji z odpowiednim wyprzedzeniem, co pozwoli im na lepsze przygotowanie.

Nowe rozporządzenie ma pomóc zarówno UKE oraz przedsiębiorcom. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji liczy także na zmniejszenie kosztów, które ponosić musiał Urząd Komunikacji Elektronicznej. Ten dokument, to kolejny ciekawy pomysł MAC, który ma szansę skrócić naszą drogę do sprawnej e-administracji i cyfrowego państwa.

Więcej informacji Tutaj

Share

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.