IX Forum czynności kancelaryjnych

Centrum Promocji Informatyki oraz U24.pl jako patron medialny zapraszają do udziału w IX Forum Koordynatorów Czynności Kancelaryjnych, który odbędzie się w Warszawie dnia 9 marca 2017 r.

W programie Forum, przygotowanym specjalnie dla Państwa przez Panią dr Ewę Perłakowską, eksperta i wykładowcę z zakresu zarządzania dokumentacją, poruszonych będzie wiele ważnych dla koordynatorów tematów. Pani Patrycja Kijas z Urzędu Miasta Częstochowy opowie jak „żyje” dokument elektroniczny w podmiocie działającym w systemie tradycyjnym. Poruszone będą kwestie pism opatrzonych kwalifikowanym podpisem elektronicznym otrzymanych na skrzynkę e-mailową, dokumentu elektronicznego otrzymanego/wysłanego poprzez ESP – podpisany/niepodpisany. Podane będą przykłady związane z plikami będącymi załącznikami do pism różnego typu otrzymane/wysyłane poprzez ESP itp. Pan Jarosław Orszulak, koordynator czynności kancelaryjnych i archiwista zakładowy przedstawi swoje doświadczenia odnośnie metadanych dokumentów w systemach klasy EZD.

Podczas IX Forum nie zabraknie Pana Kazimierza Schmidta z Ministerstwa Cyfryzacji, który tym razem przedstawi temat: przekazywanie elektronicznych materiałów archiwalnych z systemów klasy EZD do archiwów państwowych – generowanie spisu, sumy kontrolnej i paczki archiwalnej, sposób przekazywania.

Będzie mowa również o rejestracji spraw i ich obsłudze w EZD oraz w systemie tradycyjnym, dokumentacji technicznej, jej rodzajach, czasie przechowywania oraz o wymianie systemu klasy EZD.

Poza tym gwarantujemy ciekawe dyskusje i odpowiedzi na nurtujące Państwo pytania.

W programie:

  • Dokument elektroniczny w podmiocie działającym w systemie tradycyjnym. (Patrycja Kijas, Urząd Miasta Częstochowy)
  • Metadane dokumentów w systemach klasy EZD oraz zapewnienie ich jakości. (Jarosław Orszulak, koordynator czynności kancelaryjnych i archiwista zakładowy, ekspert w zakresie postępowania z dokumentacją)
  • Przekazywanie elektronicznych materiałów archiwalnych z systemów klasy EZD do archiwów państwowych – generowanie spisu, sumy kontrolnej i paczki archiwalnej, sposób przekazywania
    (Kazimierz Schmidt, Ministerstwo Cyfryzacji)
  • Rejestracja spraw i ich obsługa w EZD oraz w systemie tradycyjnym – analiza konkretnych przypadków i propozycje ich rozwiązania (Dr Ewa Perłakowska, ekspert i wykładowca z zakresu zarządzania dokumentacją (w tym dokumentem elektronicznym), systemów klasy EZD, systemów kancelaryjnych, archiwistyki i prawa archiwalnego, informatyzacji administracji publicznej, Prezes Stowarzyszenia „Archiwizjoner”)
  • Dokumentacja techniczna – rodzaje, czas przechowywania, zarządzanie, opracowanie. (Iwona Fischer, Archiwum Narodowe w Krakowie)
  • Wymiana systemu klasy EZD. (Artur Prasal, Urząd Miasta Łodzi)

 Szczegółowy PROGRAM

Zapraszamy do skorzystania z 10% RABATU na udział w Forum poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego Tutaj

Organizator:

Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o.;
www.cpi.com.pl
tel. (22) 870 69 10, 870 69 78;
email: pr@konferencja.com.pl

Share

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.