PodatkiNaKlik

Inicjatywa PodatkiNaKlik

  PodatkiNaKlik- pod taką nazwą poznańska firma Varico: w biznesie warto na nas liczyć, zapoczątkowała otwartą inicjatywę społeczną skierowaną do przedsiębiorców, biur rachunkowych, producentów oprogramowania i mediów, która ma na celu zmobilizowanie banków do umożliwienia przedsiębiorcom płacenia podatków na klik. ,,Zauważyliśmy, że nasi klienci mają duże problemy z dokonywaniem płatności podatków. Dzieje się tak, ponieważ…

Niezłomni Ochrona Infrastruktury

Niezłomni – Ochrona Infrastruktury

Państwo polskie coraz więcej inwestuje w infrastrukturę sieciową. Według danych Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji aktualnie trwa budowa ok 40 tys kilometrów sieci Internet. Praktycznie w całej Polsce trwają prace nad rozbudową infrastruktury. Tak duży plac budowy to duży problem związany z ochroną inwestycji. Zdarzają się przypadki kradzieży kabli. Dlatego właśnie powstała fundacja Niezłomni, którą utworzyły…

Dziennik Ustaw Online

Dziennik Ustaw Online

Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172, z późn. zm.), Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (Dziennik Ustaw) wydaje Prezes Rady Ministrów przy pomocy Rządowego Centrum Legislacji. W myśl art. 9 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i…

mam zdanie

Mam Zdanie – Konsultacje społeczne Online

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji mocno postawiło na e-demokrację. Starają się oni, idąc śladem światowych liderów e-administracji, w pełni zaangażować obywateli w budowę przyszłości państwa. By tego dokonać miasta wprowadzają Budżety Obywatelskie a Polska przekazuje miliony złotych na zwiększenie zaangażowania obywateli. Poza tymi działaniami, powstają także projekty zupełnie apolityczne i tworzone z własnych środków. Przykładem tego…

Koduj Dla Polski

Koduj Dla Polski

Koduj dla Polski to projekt Fundacji ePaństwo, o której już wspominałem na łamach U24.pl. Jest ona organizatorem tego przedsięwzięcia. To kolejny pomysł tej organizacji na polepszenie przejrzystości władzy oraz na zwiększenie zaangażowania obywatelskiego. Fundacja uznała, że programowanie aplikacji dla obywateli to pewnego rodzaju forma patriotyzmu w najnowocześniejszej postaci. Wraz z współorganizatorami akcji fundacja tworzy przestrzeń,…

Projekt: Polska

Projekt: Polska

Projekt: Polska to jedno z wielu stowarzyszeń i fundacji w Polsce, które gromadzi ludzi, którzy chcą przyczynić się do budowy Polski otwartej i gotowej do szybkich zmian modernizacyjnych. Jest to organizacja ogólnopolska i demokratyczna. Każdy z Nas może przystąpić i przyczynić się w budowie lepszego jutra. Celem projektu jest przygotowywanie młodych ludzi do uczestnictwa w…

Moja Polis

Moja Polis

Kolejne ciekawe miejsce dla osób interesujących się zestawieniami czy statystyką. Jest trochę podobne do Sejmometru. W tym przypadku jednak, dane dotyczą zdecydowanie większej ilości tematów i są bardziej różnorodne. Celem serwisu jest ułatwienie dostępu do danych obywatelom. Dzięki Moja Polis każdy z nas może przeglądać informacje na temat społeczno-ekonomicznej kondycji gmin, powiatów czy województw. Jeżeli chcemy…

Portal mojePaństwo

_mojePaństwo

Genialny efekt pracy fundacji ePaństwo. Jest to miejsce, z którym warto być na bieżąco bo zawiera masę danych i informacji. _mojePaństwo to następstwo sejmometru. Na stronie znajdziemy szereg aplikacji, przy pomocy których możemy kontrolować i wpływać na działania naszego Państwa. Portal mojePaństwo jest podzielony na kilka kategorii. Pierwsza to zbiory danych. Znajdziemy tutaj raporty Najwyższej…

Instytut Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego

Instytut Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego jest instytucją naukowo-badawczą. Składają się na nią eksperci z dziedziny prawa, administracji czy teleinformatyki. Powstał w roku 2007 i od tamtego czasu prężnie działa wykonując prace badawcze i naukowe, których wyniki wykorzystuje w praktyce. IRSI tworzy nowe rozwiązania z dziedziny e-administracji, które polegają na ułatwieniu realizacji zadań publicznych przez organy administracji…

Centrum Cyfrowe

Kolejny warty uwagi obywateli projekt. Centrum Cyfrowe skupia się na działaniach dążących do zmiany myślenia Polaków. Stara się zwiększyć zaangażowanie mieszkańców Polski wykorzystując potencjał wysokich technologii, narzędzi cyfrowych oraz modeli współpracy opartych na dzieleniu się zasobami i wiedzą. Projekt ten jest częścią Fundacji Projekt: Polska. Swoje działania Centrum Cyfrowe prowadzi w trzech obszarach. Przede wszystkim…