Konferencja Sieci Szerokopasmowe – Podsumowanie

W dniu 31 marca 2016 r. w Hotelu Westin w Warszawie odbyła się VIII edycja Konferencji Sieci Szerokopasmowe, której patronem medialnym był portal U24.pl Przyjazna strona e-administracji. Głównym celem wydarzenia, organizowanego przez firmę MMC Polska, jest wymiana doświadczeń, wspólny dialog oraz debata różnych środowisk, które działają na rzecz zapewnienia powszechnego dostępu do szybkiego Internetu w Polsce.

2_IMG_0193

VIII edycja Konferencji Sieci Szerokopasowe

1_IMG_0187

Minister Cyfryzacji Anna Streżyńska na VIII edycji Konferencji Sieci Szerokopasowe

3_IMG_0207

Jerzy Kwieciński, Sekretarz Stanu na VIII edycji Konferencji Sieci Szerokopasowe

Uroczystego otwarcia Konferencji dokonali Anna Streżyńska, Minister Cyfryzacji oraz Piotr Muszyński, Przewodniczący Rady Programowej Konferencji Sieci Szerokopasmowe/Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych, Orange Polska. Gośćmi Honorowymi wydarzenia, którzy wygłosili swoje przemówienia, byli Jerzy Kwieciński, Sekretarz Stanu, Ministerstwo Rozwoju oraz Edgar Aker, President, FTTH Council Europe.

5_IMG_0117

VIII Konferencja Sieci Szerokopasmowe

4_IMG_0104

Piotr Muszyński Przewodniczący Rady Programowej Konferencji Sieci Szerokopasmowe

Edgar Aker, President, FTTH Council Europe na VIII Konferencji Sieci Szerokopasmowe

Edgar Aker, President, FTTH Council Europe na VIII Konferencji Sieci Szerokopasmowe

W trakcie Konferencji poruszono wiele kluczowych tematów związanych z cyfryzacją naszego kraju. Jednym z głównych zagadnień była kwestia pobudzania inwestycji w sieci szerokopasmowe oraz likwidacja barier inwestycyjnych. Podniesiono również temat zasad i źródeł finansowania sieci szerokopasmowych oraz technologii wspierających ich budowę. Znaczącą część dyskusji poświęcono odpowiedzi na pytanie czy w funkcjonowaniu sieci szerokopasmowych będziemy mieć do czynienia z rozdrobnieniem czy konsolidacją infrastruktury i operatorów. W ostatnim panelu dyskusyjnym zastanawiano się nad priorytetami w zakresie potrzeb związanych z e-administracją i e-usługami publicznymi oraz kwestii pełnego dostępu do administracji publicznej dla obywatela.

IMG_0716

VIII Konferencja Sieci Szerokopasmowe

8_IMG_0356

Magdalena Gaj, Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej na VIII Konferencji Sieci Szerokopasmowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wysoki poziom merytoryczny Konferencji zapewnił udział Prelegentów, będących wybitnymi przedstawicielami branży. Wśród nich znaleźli się m.in.: Magdalena Gaj, Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Elżbieta Anna Polak, Marszałek Województwa Lubuskiego, Kazimierz Karolczak, Członek Zarządu Województwa Śląskiego, Rafał Sukiennik, Dyrektor Departamentu Rozwoju Cyfrowego, Ministerstwo Rozwoju, Przemysław Kurczewski, Prezes Zarządu, EmiTel, Andrzej Dulka, Prezes Zarządu Alcatel-Lucent Polska. NOKIA, Janusz Kosiński, Prezes Zarządu, INEA S.A., Jan Czajkowski, Członek Rady ds. Cyfryzacji przy Ministerstwie Cyfryzacji, Krzysztof Sągolewski, Solution Director, Huawei Polska, Piotr Marciniak, Wiceprezes Zarządu, Krajowa Izba Komunikacji Ethernetowej.

Powszechny dostęp do szybkiego Internetu we współczesnym świecie staje się jedną z najważniejszych przewag konkurencyjnych gospodarek i sposobem zapewnienia długofalowego wzrostu gospodarczego. Kluczowa w tym kontekście staje się debata, w jaki sposób taki dostęp zapewnić oraz ktopowinien odpowiadać za jego dostarczenie. Naprzeciw tym wyzwaniom od 8 lat wychodzi Konferencja Sieci Szerokopasmowe, która stanowi miejsce dyskusji dla kluczowych na rynku podmiotów: regulatora, administracji rządowej i samorządowej, firm, izb i instytucji.

Partnerzy VIII edycji Konferencji Sieci Szerokopasmowe:
Główny Partner Strategiczny: Orange Polska
Partnerzy Strategiczni: EmiTel, Atos, Netia
Partnerzy: Play, Huawei, Asseco, Nokia, WPIP, Starter24, PROFESCAPITAL, Abak
Partner Technologiczny: iQ5
Partner Tłumaczeń: Bireta Professional Translations
Private Tailoring Partner: Balthazar Private Tailors

Zapraszamy do zapoznania się z pełną fotorelacją z VIII edycji Konferencji Sieci Szerokopasmowe: http://polskainfrastruktura.pl/

Share

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.