Konkurs MAC: „Wsparcie dla JST”

Właśnie zakończyło się składanie wniosków dot. Konkursu o jakże chwytliwej nazwie: „Wsparcie JST w zakresie wdrożenia standardów świadczenia elektronicznych usług publicznych oraz elektronizacji wymiany korespondencji za pomocą ePUAP”.
Myślą przewodnią projektu było wymyślenie sposobów na upowszechnienie usług informatycznych dla obywateli przy wykorzystaniu ePUAP lub platform regionalnych. Pomysły mogły dotyczyć szeregu spraw usprawniających e-administrację w samorządach:

1)Uruchamianie nowych e-usług dla obywateli czy firm
2)Upowszechnianie dokumentów elektronicznych
3)Szkoleń pracowników Jednostek Samorządu Terytorialnego
4)Promocji samej e-administracji i e-usług wśród mieszkańców

Do konkursu przystąpiła 1/3 jednostek samorządu terytorialnego w Kraju w tym 850 gmin, 106 powiatów i 9 województw.  Wnioski o dofinansowanie przyjmowane były do 10.09.13r. Wpłynęło ich bardzo dużo, bo aż 140 na łączną sumę 330ml złotych.
Komisja oceniająca meteorytykę składanych wniosków zbiera się dnia 21.10.13r, a wyniki ich prac poznamy dopiero w drugiej dekadzie grudnia tego roku.

Ogromnie cieszy mnie tak duże zainteresowanie tym tematem. Ilość wniosków i pomysłów świadczy tylko o tym, że rośnie świadomość i potrzeba rozwoju segmentu e-administracji w Polsce także na poziomie samorządowym. Takie konkursy zdecydowanie motywują do dalszej pracy i wysiłków w celu tworzenia lepszego jutra. Oby więcej!

Share