Inicjatywa „Łączność w Społecznościach”

Unia Europejska chce za wszelką cenę przyspieszyć rozwój sieci światłowodowej na terenie wspólnoty. Do 2020 roku każde gospodarstwo ma mieć dostęp do Interentu o prędkości 30 Mb/s. By zmobilizować kraje do inwestycji w światłowody wdrożony został projekt „Łączność w Społecznościach”

Komisja Europejska ma bardzo poważne plany, jeśli chodzi o dostęp do Internetu szerokopasmowego w krajach Unii Europejskiej. Do 2020 roku 100% gospodarstw domowych na terenie całej wspólnoty ma mieć możliwość korzystania z łączy o prędkości 30 Mb/s. Połowa gospodarstw UE  ma mieć możliwość korzystania z Internetu o prędkości 100 Mb/s. Zadanie trudne do wykonania, zwłaszcza że najnowsze dane pokazują że zaledwie 64% gospodarstw domowych posiada dostęp do prędkości rzędu 30 Mb/s, a tylko 4% dysponuje Internetem o prędkości 100 Mb/s. Wciąż Europa zmaga się z problemem przepaści cyfrowej między aglomeracjami miejskimi, a obszarami wiejskimi. Miejsca mniej zaludnione zdecydowanie wolniej przechodzą cyfrową transformację.

By usprawnić prace nad implementacją założeń zapisanych w Agendzie Cyfrowej, Komisja Europejska rozpoczęła inicjatywę „Łączność w Społecznościach”. Dzięki niej, wszystkie podmioty zajmujące się udostępnianiem społeczeństwu łączy szerokopasmowych, działające zarówno na szczeblu lokalnym jak i krajowym mogą wysyłać KE swoje plany i pomysły związane z dostarczaniem sieci szerokopasmowych.

Wszystko co należy zrobić, to wysłać do dnia 15 października 2014 wniosek, w którym przedstawimy swój pomysł na dostarczanie i rozwój Internetu szerokopasmowego w naszym regionie. Najlepsze pomysły, zostaną wyróżnione przez Komisję Europejską i otrzymają dostęp do wielu rodzajów form wsparcia. Wszystko po to, by usprawnić implementację łączy światłowodowych na terenie Unii Europejskiej. Do form wsparcia, które zostaną udostępnione wyróżnionym projektom zaliczyć możemy:

  • Dokonanie wstępnej oceny planu rozwoju lokalnej sieci łączy szerokopasmowych w celu określenia możliwych form wsparcia.
  • Wsparcie Banku Światowego, który pomoże opracować modele biznesowe dla inwestycji oraz udzieli wszelkich wskazówek związanych z ubieganiem sie o finansowanie ze środków publicznych lub prywatnych.

Projekt Łączność w Społecznościach osiągnął rangę priorytetową, dlatego też przydzielono mu ogromny budżet w wysokości 453 mld euro. Wszystko po to, by spełnić zapisane w Agendzie Cyfrowej założenia do 2020 roku. Czy taka pomoc ze strony samej Komisji Europejskiej pomoże sprawnie budować światłowody w Europie? Miejmy nadzieję, że tak! W tym wszystkim należy pamiętać o regionach, gdzie zaludnienie jest zdecydowanie mniejsze. Na takich obszarach prywatne firmy nie chcą inwestować, bo okres zwrotu jest zbyt długi. To te projekty muszą wspierać państwa z funduszy publicznych.

Więcej na ten temat przeczytacie Tutaj

Share

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.