Mam Zdanie – Konsultacje społeczne Online

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji mocno postawiło na e-demokrację. Starają się oni, idąc śladem światowych liderów e-administracji, w pełni zaangażować obywateli w budowę przyszłości państwa. By tego dokonać miasta wprowadzają Budżety Obywatelskie a Polska przekazuje miliony złotych na zwiększenie zaangażowania obywateli. Poza tymi działaniami, powstają także projekty zupełnie apolityczne i tworzone z własnych środków. Przykładem tego może być Portal Mam Zdanie.

Jest to pierwszy ogólnopolski serwis, którego celem jest usprawnienie otwartych konsultacji. W odpowiedzi na zwiększającą się potrzebę wzrostu przejrzystości tworzenia aktów prawnych (zarówno na poziomie lokalnym jak i państwowym), postanowiono wdrożyć system Mam Zdanie.

Główną jego cechą jest przejrzystość i powszechna dostępność dokumentów, które są poddawane konsultacjom.
Każda z nich charakteryzuje się tym, że obywatele mogą wypowiadać swoje zdanie na temat danych propozycji do czasu zakończenia konsultacji. Koniecznym warunkiem wzięcia udziału w debacie jest założenie konta na portalu. Po zakończeniu rozmów publicznych, wszystkie opinie przekazywane są do odpowiednich instytucji. Te natomiast mają obowiązek ustosunkowania się do zgłoszonych obaw czy propozycji.

Warto nadmienić, że portal ten jest stworzony przez Pracownie Badań i Innowacji Społecznych STOCZNIA oraz firmę Pretius. Jest to przedsięwzięcie całkowicie apolityczne. To doskonały przykład jak inicjatywa „oddolna” może przyczynić się do wzrostu zaangażowania obywateli.

Zachęcam wszystkich do zakładania kont na stronie MamZdanie.org i do włączania się w dyskusje tam prowadzone.

Share

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.