Nie wiesz na kogo zagłosować 25.05? Wejdź na MamPrawoWiedziec.pl!

W Polsce startuje najpoważniejsze w skali Unii przepytywanie kandydatów. Zespół MamPrawoWiedziec.pl po raz szósty kieruje elektroniczny kwestionariusz doświadczenia i poglądów do wszystkich kandydatów, do których uda się dotrzeć.

1280 osób kandyduje w Polsce na funkcję posła do Parlamentu Europejskiego. Przeciętny polski obywatel wybiera więc jednego z 99 kandydatów w swoim okręgu. Większości nie kojarzy, część zna z plakatów czy telewizyjnych haseł. Zespół MamPrawoWiedziec.pl zbiera informacje o kandydatach i ich poglądy i udostępnia je online.

W działania zespołu zaangażowanych jest kilkudziesięciu pracowników i wolontariuszy z całej Polski. To najpoważniejszy tego typu kwestionariusz w Unii Europejskiej, nie składa się tylko z prostych pytań i odpowiedzi tak/nie/nie wiem, ale każe kandydatom zastanowić się i pozwala na rozwinięcie odpowiedzi. Podobny zestaw pytań przygotowywany jest już po raz szósty.

– Chcemy pomóc wyborcom poznać kandydatów i podjąć własne, oparte na merytorycznej informacji, decyzje wyborcze – mówi Ewa Modrzejewska, koordynatorka projektu.

Kwestionariusz składa się z dwóch części. Pierwsza pozwala ich bliżej poznać – ich doświadczenie zawodowe, wykształcenie oraz główne cele. – Przyszli europosłowie będą współdecydować o prawie, które obowiązuje pół miliarda Europejczyków, wpływa na sytuację mieszkańców kraju i regionu, z którego zostaną wybrani oraz migrantów, w tym kilku milionów Polaków, którzy przemieszczają po Unii w poszukiwaniu pracy. Pytamy, jak zamierzają reprezentować interesy tych grup i jakie cele będą realizować – tłumaczy Modrzejewska.

Druga część to 65 pytań o konkretne polityki, którymi zajmuje się Parlament Europejski. Dotyczą one między innymi spraw gospodarki i rynku, priorytetów budżetu UE i sposobów na stabilizację strefy euro w związku z kryzysem. Pytania te zostały ułożone przez zespół MamPrawoWiedziec.pl wspólnie z kilkunastoma organizacjami pozarządowymi, w tym Helsińską Fundacją Praw Człowieka, Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej, Instytutem Sobieskiego, Szkołą Liderów czy Instytutem Spraw Publicznych.

Kandydaci zachęcani są do odpowiedzi na maksymalną liczbę pytań, ale nie muszą tego robić (wedle zasady: odpowiadam tylko wtedy, jeśli mam coś do powiedzenia). W profilu kandydatów na MamPrawoWiedziec.pl wyświetlać się będą jedynie te pytania, w których zaznaczono jakąkolwiek odpowiedzi (również „Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie”). W każdym pytaniu mają możliwość rozwinięcia odpowiedzi w komentarzu.

Wypełniona ankieta będzie wyświetlała się w indywidualnym profilu kandydata na MamPrawoWiedziec.pl w zakładce „Kwestionariusz”. Na górze będzie chmura tagów – rodzaj menu. Wskaże ona, na jakie pytania odpowiedzieli kandydaci. Po wybraniu tagu wyświetlą się odpowiednio przefiltrowane pytania. Dodatkowo pod wypełnionym kwestionariuszem w indywidualnym profilu kandydata będzie się wyświetlał wykres przedstawiający tagi, które najczęściej się pojawiały w wybranych przez kandydata pytaniach.

Wyborca będzie mógł porównać swoje poglądy z kandydatami. Do porównania będą brane tylko pytania zamknięte, na które kandydat/wyborca udzielił dowolnej odpowiedzi. W wynikach wyborca otrzyma informację, jaką wspólną pulę pytań miał z danym kandydatem i jaki w tej puli był procent zgodności odpowiedz i na jakie pytania odpowiedzieli tak samo.

– Zebraliśmy już sporo adresów kandydatów, mamy pełne listy mailowe: PSL, SLD, Zielonych, Twojego Ruchu, Polski Razem; PO i PiS jak zwykle mają problemy ze skompletowaniem list kontaktów. Pracujemy wciąż nad pozostałymi sztabami. W każdym razie wszystkie komitety o nas wiedzą. Chodzimy na debaty, do których podsyłamy organizatorom lub sami zadajemy nasze pytania – mówi Róża Rzeplińska, szefowa MamPrawoWiedziec.pl. Zapowiada, że niebawem serwis zacznie internetową promocję niestandardowych spotów w odcinkach publikowanych na YouTube. Spoty – z charakterystyczną stylistyką – skierowane będą do młodszych wyborców.

W nadchodzących wyborach aż trzy roczniki będą głosowały po raz pierwszy.

W imieniu portalu U24.pl zachęcamy do świadomego wybierania swoich reprezentantów. Wspieramy akcję i trzymamy kciuki!

 

Share

One thought on “Nie wiesz na kogo zagłosować 25.05? Wejdź na MamPrawoWiedziec.pl!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.