Nowa Ustawa o Ponownym Wykorzystaniu Informacji Sektora Publicznego

W dniu 25 lutego 2016 r. Sejm RP uchwalił ustawę o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego. Zastąpi ona dotychczasowe przepisy o ponownym wykorzystywaniu zawarte w ustawie o dostępie do informacji publicznej. Nowa ustawy stanowi implementację dyrektywy 2013/37/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 czerwca 2013 r. zmieniającej dyrektywę 2003/98/WE, ale jej przepisy istotnie modyfikują obecnie obowiązujące przepisy prowadząc do dalszego zróżnicowania przepisów o ponownym wykorzystywaniu w stosunku do przepisów o dostępie do informacji publicznej.

Centrum Promocji Informatyki oraz Portal U24.pl serdecznie zapraszają na Konferencję „Nowa Ustawa o Ponownym Wykorzystaniu Informacji Sektora Publicznego”, która odbędzie się w Warszawie, 27 kwietnia 2016r. Jej celem jest wsparcie podmiotów zobowiązanych oraz użytkowników informacji w wykonaniu nowych przepisów. W trakcie konferencji zostaną przedstawione nowe regulacje prawne i różnice w stosunku do dotychczasowych oraz najważniejsze działania dostosowujące. Wyjaśnione zostaną także nowatorskie rozwiązania materiale i proceduralne, które znalazły się w nowym akcie.

W programie między innymi:

– Podstawowe założenia ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.
– Dostęp do informacji publicznej a ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego według nowej ustawy. Zakres podmiotowy i przedmiotowy nowej regulacji ustawowej.
– Ograniczenia ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego.
– Prawa własności intelektualnej w ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego
– Proceduralne aspekty ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego. Rozpatrywanie wniosków o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.
– Produkty o wartości dodanej oparte na informacji sektora publicznego – perspektywa użytkownika.

Jesteście zainteresowani wydarzeniem? Skorzystajcie z Tego formularza zgłoszeniowego. Dzięki niemyu otrzymacie Rabat w wysokości 10% na udział w konferencji

Szczegółowy Program wydarzenia znajduje się Tutaj

Organizator: Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o.; tel. (22) 870 69 10, 870 69 78;

email: pr@konferencja.com.pl

Share

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.