Nowa wizja dla e-administracji?

Wiceminister Iwona Wendel zwraca uwagę na konieczność zmiany podejścia do e-administracji. Trzeba zadecydować, które systemy i rejestry są najważniejsze. Od nich należy rozpocząć wdrożenia. Nowe superministerstwo nie zamierza inwestować w przedsięwzięcia, które nie przyniosą żadnych korzyści. Dlatego też ważne jest odpowiednie planowanie i zarządzanie.

Tomasz Bitner przeprowadził bardzo ciekawy wywiad z Panią Iwoną Wendel, które jest podsekretarzem stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju. Rozmowa dotyczyła nowo powstałego „Superministerstwa”  oraz zadań mu przydzielonych. Pytania dotyczyły także inwestycji w e-administracje.

Pani Wiceminister wypowiadała się między innymi na temat nowej perspektywy finansowej na lata 2014-2020. Unia Europejska ujmuje ICT w sposób horyzontalny. Oznacza to, że informatyzacja zawiera się we wszystkich nowo powstałych programach. Przedstawicielka MIR podkreśliła także, że Polska posiada swój własny, narodowy program, który ma na celu rozwijanie wysokich technologii. Jest nim Polska Cyfrowa. Ważne będzie to, by określić tzw. „Inteligentne specjalizacje” na poziomie krajowym. Według Wiceminister pomoże to skierować pieniądze tam, gdzie są one najbardziej potrzebne, oraz tam gdzie przyniesie to wzrost konkurencyjności polskiej gospodarki.

Tomasz Bitner pytał Panią Iwonę Wendel na tematy związane z e-administracją. Skończona w ubiegłym roku perspektywa finansowa dużo miejsca poświęciła projektom związanym z szeroko pojętym e-government. Spora ilość przedsiębiorców była mocno zainteresowana inwestycjami w tym zakresie. Jak zapewnia Pani Wiceminister rozwój e-administracji będzie kontynuowany w nowej perspektywie finansowej. W dużej mierze przysłuży się do tego PO PC, o którym wspomniałem wcześniej. Program ten kładzie także duży nacisk na budowę tak zwanej „ostatniej mili”, czyli stworzenia infrastruktury, która dostarczy Internet szerokopasmowy bezpośrednio do użytkowników.

Przedstawicielka MIR w rozmowie zwróciła także uwagę na konieczność zmiany podejścia do e-administracji. Jak twierdzi, ostatnie dwie perspektywy finansowe pokazały Państwu na co należy zwrócić uwagę. Rząd wciąż uczy się i chce, by każda kolejna inwestycja była lepsza od poprzedniej. Nie chodzi tu tylko o sferę implementacyjną. Chodzi także o planowanie i umiejętność wypracowania zasad. Pani Wiceminister zwraca uwagę na kryteria wstępne, bez których spełnienia projekty nie będą w ogóle brane pod uwagę. Są nimi:

  • Umiejętne zarządzanie projektami.
    Chodzi tu przede wszystkim o powstawanie zespołów projektowych, które muszą pracować jasno, przejrzyście i zgodnie z wybraną metodyką. Ważne jest także by zespoły na bieżąco udostępniały informacje na temat realizacji przedsięwzięcia. Przedstawicielka MIR zwraca uwagę na wydawanie pieniędzy z kasy Państwa na inwestycje, które nie przynoszą efektów. Takie coś nie może mieć miejsca.
  • Architektoniczna informatyzacja
    Wiceminister sugeruje zmianę podejścia do e-administracji. Ważne jest aby zdecydować, które systemy są najważniejsze i jakie rejestry niezbędne. Na podstawie tej wiedzy będzie można zadecydować, które inwestycje należy realizować jako pierwsze. Zgadzam się z Wiceminister. Zarządzanie i planowanie jest bardzo ważną częścią każdego dużego przedsięwzięcia. E-administracja jest gigantyczną inwestycją, która wymaga od nas długoterminowych, szczegółowych planów.
  • Konkretna korzyść
    MIR wymaga od beneficjentów i przedstawicieli biznesu, którzy są zainteresowani realizacją projektów w nowej perspektywie finansowej, dowodów na konieczność wdrożenia ich pomysłów. Jeżeli nie przedstawione zostaną konkretne korzyści dla obywateli czy przedsiębiorców, inwestycja nie zostanie podjęta.

Na koniec rozmowy, Pani Wiceminister podkreśliła, że bardzo duża część inwestycji w e-administracje z poprzedniej perspektywy finansowej jest już na ukończeniu. Oddawane są kolejne funkcjonalności, z których korzysta coraz więcej obywateli.

Pełny wywiad z Wiceminister Infrastruktury i Rozwoju Iwoną Wendel znajdziecie Tutaj

Share

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.