Poczta Polska – Online

Nie jest to projekt e-administracji, ale próba zmiany koncepcji usług Poczty Polskiej w zupełnie nowym e-wydaniu. Nasza rodzima poczta stara się sprostać oczekiwaniom nowych pokoleń przy okazji  nie wypadając z rynku. Muszę przyznać, że rozwiązania które właśnie wprowadza ta spółka akcyjna wprawiły mnie w niemały zachwyt. Jest to ogromna szansa by e-życie zwykłych obywateli mogło…

Platforma: Wspieramy e-Biznes

Unia Europejska w latach 2007-2013 przeznaczyła ogromne pieniądze mające na celu rozpowszechnienie w firmach wykorzystywania rozwiązań IT, usług elektronicznych oraz Internetu. Tymi zagadnieniami zajmują się Projekty z Priorytetu 8. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości realizuje, pod nadzorem MAC rozwiązanie systemowe o nazwie Platforma: Wspieramy e-Biznes. Nie jest to bezpośrednio związane z e-administracją ale uznałem, że należy…

Centrum Cyfrowe

Kolejny warty uwagi obywateli projekt. Centrum Cyfrowe skupia się na działaniach dążących do zmiany myślenia Polaków. Stara się zwiększyć zaangażowanie mieszkańców Polski wykorzystując potencjał wysokich technologii, narzędzi cyfrowych oraz modeli współpracy opartych na dzieleniu się zasobami i wiedzą. Projekt ten jest częścią Fundacji Projekt: Polska. Swoje działania Centrum Cyfrowe prowadzi w trzech obszarach. Przede wszystkim…

Vagla.pl Prawo i Internet

Nie jest to typowe miejsce, podobne do tych opisywanych w tym dziale. Nie jest to żadnego rodzaju fundacja czy stowarzyszenie ale zdecydowanie o tym miejscu warto wspomnieć jeśli chodzi o e-demokrację w Polsce, bo prowadzi je jeden obywatel. Już od 1997 roku prowadzi on walkę o dostęp do jasnej i pełnej informacji. Piotr Vagla Waglowski…

Pozarządowe Centrum Dostępu do Informacji Publicznej

Pozarządowe Centrum DIP jest jednym z najważniejszych programów Stowarzyszenia Sieć Obywatelska – Watchdog Polska. Skupiają oni swoje działania na gromadzeniu wiedzy i doświadczeń o prawie do informacji. Starają się promować wśród obywateli świadomość o takim prawie, które może pomóc nam w codziennym życiu. Kolejnym ważnym punktem prac Centrum DIP jest wpływanie na władze publiczne by…

Polska Cyfrowa Równych Szans

PCRS jest inicjatywą oddolną realizowaną przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie i MAC. Zajęła się ona problemem dotyczącym pokolenia 50+. Z danych wynika, że aż 10 spośród 13 milionów dorosłych Polaków nie korzysta z Internetu. Celem inicjatywy jest zmiana tego stanu rzeczy na lepsze. Lokalni animatorzy, nazywający siebie Latarnikami wprowadzają w świat komunikacji cyfrowej oraz usług dostępnych…

Mocna Straż

Jest to jeden z trzech głównych programów realizowanych przez Sieć obywatelską –  Watchdog Polska. Priorytetowym działaniem tego projektu jest gromadzenie wiedzy o działalności strażniczej, czyli systematycznych działań z zakresu kontroli społecznej. Mocna Straż istnieje po to, by motywować obywateli do interesowania się tym co dzieje się „nad ich głowami”.  W tym celu powstał portal zbierający…

Watchdog Polska

Sieć obywatelska Watchdog Polska  to organizacja pozarządowa działająca na terenie naszego kraju od 10 lat. Są niezależni i niezaangażowani politycznie. Celem Sieci obywatelskiej jest walka o prawa mieszkańców naszego kraju. Walka o to by każdy Polak i Polka znał swoje prawa zawarte w Konstytucji.  Starają się także uświadamiać naszych rodaków, że mamy możliwość i obowiązek…

Fundacja ePaństwo

Jest to jedna z najważniejszych organizacji działających na rzecz obywateli i ich dostępu do danych w Polsce. Swoje prace skupiają na walce o otwartą i przejrzystą władzę oraz na motywowaniu Polaków do korzystania ze swoich praw. Zdecydowaną zaletą fundacji jest to, że zachęcają oni zwykłych obywateli do działania na rzecz usprawniania państwa.  Każdy Polak może budować…

Miasta w Internecie

Stowarzyszenie Miasta w Internecie jest organizacją pozarządową. Działa już 15 lat na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Jest uznawane za „Think tank” posiadający silne zaplecze badawcze oraz możliwości wykorzystania europejskiej wiedzy dotyczącej e-rozwoju, którą stara się przekazać Polakom. Misją SMWI jest współdziałanie z samorządami dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Skupiają się na tkzw. alfabetyzacji cyfrowej. Walczą także…