Parę kliknięć zamiast kolejek w urzędach. Unijny biznes przed wielką szansą

Ponowna rejestracja zarejestrowanego już wcześniej auta, konieczność wielokrotnego przedkładania w urzędach tych samych dokumentów – to tylko część przeszkód w jednoczesnym prowadzeniu biznesu na terenie kilku państw Unii Europejskiej. Niebawem dublowanie procedur i dokumentów zastąpić ma parę kliknięć. Wszystko za sprawą Jednolitego Portalu Cyfrowego – ogólnoeuropejskiej, elektronicznej platformy, dzięki której informacje o przedsiębiorcy trafią do wszystkich urzędów w krajach „27”.

W teorii wszystko wygląda różowo. Przedsiębiorca z Polski rozpoczyna działalność w Niemczech i niemal od razu może konkurować o klientów za Odrą. Unijne przepisy sprzyjają też odwrotnej sytuacji, kiedy to firma z Niemiec bez wielkich problemów może świadczyć usługi w naszym kraju. W teorii. W praktyce polski handlowiec, który w dłuższej perspektywie chce korzystać w Niemczech z zarejestrowanego w Polsce auta, musi ponownie zgłosić je w tamtejszym urzędzie. Niemiecki dentysta, który zamierza otworzyć gabinet w Polsce musi za to udowodnić przed polskim urzędem, że… potrafi borować.

Takich „ułatwień” jest więcej, a nadmierny formalizm, rozdęta biurokracja i konieczność przedstawiania w krajowych urzędach tych samych dokumentów, stanowią skuteczną barierę rozwoju biznesu w skali UE – zauważa ekspert w dziedzinie e-administracji dr Szymon Mamrot z Łukasiewicz – Instytutu Logistyki i Magazynowania w Poznaniu.

W jednym miejscu…

Lekarstwem na tę sytuację ma być Jednolity Portal Cyfrowy (JPC). Dzięki platformie urzędy z różnych krajów UE wymienią się informacjami o przedsiębiorcy i zwolnią go z obowiązku załatwiania formalności w tych krajach Wspólnoty, w których zechce prowadzić biznes. Portal będzie poza tym oferować możliwość załatwienia kluczowych i najbardziej popularnych procedur administracyjnych.

Jakich? Już teraz wiadomo, że będą to sprawy związane z podróżowaniem, zamieszkaniem, edukacją czy też opieką socjalną i zdrowotną. Za pośrednictwem Jednolitego Portalu Cyfrowego możliwa będzie realizacja e-usług związanych m.in. z rejestracją pojazdu, zmianą adresu zamieszkania czy też złożeniem deklaracji podatkowej. Duże znaczenie będzie miała możliwość realizacji – również drogą elektroniczną – kluczowych procedur związanych z rozpoczęciem i prowadzeniem działalności gospodarczej na obszarze UE.

Zgodnie z założeniami stanie się to możliwe w grudniu 2023 roku. Twórcy JPC planują uruchomienie łącznie 21 procedur, które będą dostępne w nowym serwisie. Jednolity Portal Cyfrowy zostanie osadzony na istniejącej platformie internetowej „Twoja Europa”. W założeniach portal ma również zapewnić dostęp do już istniejących serwisów wsparcia, np. Pojedynczych Punktów Kontaktowych, takich jak polski biznes.gov.pl.

Dodatkowo, JPC kierować się będzie zasadą, że jeżeli dana procedura jest dostępna elektronicznie dla obywatela jednego kraju członkowskiego, powinna być też dostępna dla użytkowników z pozostałych państw. W ten sposób na obszarze całej Wspólnoty zlikwidowany zostanie kolejny problem jakim jest konieczność wielokrotnego dostarczania tych samych dokumentów. Portal pozwoli na jego eliminację poprzez wdrożenie zasady jednorazowości.

…jeden raz

Zasada jednorazowości w odniesieniu do sektora publicznego mówi o tym, że obywatele
i przedsiębiorcy powinni przekazywać informacje wymagane przez administrację publiczną tylko raz. Administracja publiczna powinna natomiast wymieniać między sobą te informacje, eliminując w ten sposób dodatkowe obciążenia administracyjne dla obywateli i przedsiębiorstw.

Jednolity Portal Cyfrowy, realizujący tę zasadę to olbrzymi krok w kierunku przyjaznych e-usług dla obywateli oraz przedsiębiorców działających na obszarze Unii Europejskiej – podkreśla dr Szymon Mamrot.

Plan działania w sprawie e-administracji na lata 2016–2020 przewiduje wdrożenie, wraz z wybranymi państwami członkowskimi, pilotażu zasady jednorazowości.

„TOOP”, czyli jednorazowość w praktyce

Pilotażem zasady jednorazowości jest realizowany od 2017 roku projekt pn. „TOOP” (The Once Only Principle Project). Jego celem jest zbadanie możliwości zastosowania „zasady jednorazowości” w zakresie elektronicznej wymiany danych pomiędzy wybranymi krajami europejskiej „27”. W ramach projektu powstaje nowa architektura, która w optymalny sposób i w oparciu o istniejące już rozwiązania techniczne, połączy rejestry i systemy informatyczne administracji publicznej UE.

Pilotażowa wymiana danych, w oparciu o opracowaną architekturę IT projektu, następuje stopniowo i obejmuje trzy główne domeny pilotażowe: elektroniczne usługi dla biznesu, zamówienia publiczne oraz elektroniczne certyfikaty statku i załogi.

Przygotowane w projekcie rozwiązanie zostało wdrożone pilotażowo w serwisie biznes.gov.pl – mówi dr Szymon Mamrot.  – Udowodniliśmy w projekcie, że możliwa jest automatyczna i bezpieczna wymiana danych między systemami administracji publicznej w Europie. Projekt TOOP stworzył podwaliny, pod system, który za kilka będzie już działa w całej Europie – dodaje.

Nasz kraj w projekcie „TOOP” reprezentuje Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Logistyki i Magazynowania. Bierze on udział w transgranicznej wymianie danych w obszarze elektronicznych usług dla biznesu.

Projekt TOOP jest realizowany do stycznia 2021 roku.

Share

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.