Portal Open Government

Ośrodek Studiów nad Cyfrowym Państwem, dzięki wsparciu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji przygotował portal poświęcony tematyce Otwartego Rządu. Jest to efekt konkursu organizowanego przez MAC o nazwie: „Upowszechnianie korzystania z Internetu i rozwój kompetencji cyfrowych”, który odbył się w 2013 roku.  Ministerstwo wybrało 17 ofert, które zostały wsparte dużymi dotacjami. Idea Otwartego Rządu jest kolejnym działaniem, które wsparł MAC. Na ten cel przeznaczył on ponad 30 tys złotych.

Portal o nazwie „Open Government” ma na celu przybliżać obywatelom Polski ideę Otwartego Rządu. W dzisiejszych czasach instytucje publiczne we wszystkich krajach przechodzą potężne zmiany. Jest to spowodowane zwiększeniem się wymagań obywateli i podmiotów gospodarczych, które oczekują że administracja publiczna będzie dostarczać usługi na takim samym poziomie co sektor prywatny. Dlatego też konieczne jest przeprowadzenie strategicznych zmian, umożliwienie współpracy międzysektorowej i urynkowienie administracji.

Sama Idea Otwartego rządu to koncepcja, która ma na celu jak największe włączenie obywateli w działanie państwa. Jest to możliwe dzięki szerokiej gamie rozwiązań informatycznych, a także dzięki udostępnianiu obywatelom danych, które są w posiadaniu jednostek publicznych. Zwiększanie zaangażowania obywateli pozwala na łatwiejsze rozwiązywanie problemów, a także pozytywnie wpływa na społeczeństwo. Ma ono poczucie wpływu na otaczającą ich rzeczywistość. Portal OpenGovernment ma ma na celu przybliżanie tej idei obywatelom.

Na stronie stworzonej przez Ośrodek Studiów nad Cyfrowym Państwem możemy znaleźć szeroką Bazę Wiedzy dotyczącą Informacji Publicznej, jej ponownego wykorzystania oraz praw do niej poszczególnych obywateli. Znaleźć także możemy kilka dobrze przygotowanych opracowań, które dotyczą rozwiązań technicznych pomocnych przy budowie Otwartego Rządu, a także szeregu technik które sprawdziły się na całym świecie.
Na OG możemy znaleźć także szeroką bazę informatorów multimedialnych, które mają na celu przybliżyć obywatelom ideę Otwartego Rządu.

Ostatnią bardzo pomocną i ciekawą funkcjonalnością Portalu OpenGovernment jest tzw. Autodiagnoza. Pozwala ona w łatwy sposób, przy pomocy anonimowej ankiety, sprawdzić stan dojrzałości poszczególnych urzędów. Pytania dotyczą otwartości danych, partycypacji obywatelskiej i efektywności działań podejmowanych przez urząd.

Portal U24.pl z całego serca polecą tę stronę wszystkim obywatelom. Otwartość Rządu jest jednym z wielu ważnych aspektów tworzenia społeczeństwa informacyjnego. Wiele razy wspominaliśmy na naszym serwisie, jak ważne jest zwiększanie zaangażowania społecznego w budowanie państwa. Bardzo cieszą nas inicjatywy, które informują obywateli o ich prawach do informacji publicznej i o możliwościach uczestniczenia w budowaniu lepszego państwa.

Pełną listę wspartych przez MAC inwestycji znajdziecie Tutaj

Stronę OpenGovernment znajdziecie Tutaj

 

Share

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.