Portal referendumlokalne.pl

Aktualnie instrumentem demokracji bezpośredniej, który jest najczęściej stosowany w realiach polskiego systemu ustrojowego, jest bez wątpienia referendum lokalne. Podstawą prawną referendum lokalnego jest ustawa z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym (DzU z 2013 r. poz. 706). W ramach referendów lokalnych mieszkańcy wspólnot samorządowych mogą decydować o najważniejszych dla nich sprawach. Wszystkie inicjatywy referendalne można w sposób najbardziej generalny podzielić na referenda w sprawie odwołania organu jednostki samorządu terytorialnego i referenda w sprawach innych niż odwołanie organu jednostki samorządu terytorialnego.

Portal referendumlokalne.pl oferuje swoim czytelnikom kompleksowy zakres wiedzy w kwestiach procedury przeprowadzania referendów lokalnych. Każdy z zainteresowanych może tu dowiedzieć się jakie powinien podjąć działania aby doprowadzić do przeprowadzenia referendum. Jednocześnie redakcja portalu przygotowała zbiór przepisów prawa na temat referendów lokalnych oraz wzory najważniejszych dokumentów jakie mogą być wykorzystane w procedurze referendalnej.

Innym ważnym elementem funkcjonowania portalu referendumlokalne.pl jest informowanie czytelników na temat inicjatyw referendalnych, które w danym czasie przeprowadzane są na terenie całego kraju. Portal referendumlokalne.pl funkcjonuje również w mediach społecznościowych, za pomocą których informuje o tym wszystkim co wiąże się z problematyką referendalną.

Portal U24.pl również wspiera tą akcję! Chcemy by inicjatyw referendalnych w naszym kraju było jak najwięcej i by społeczeństwo chciało z nich korzystać. Zachęcamy wszystkich do zapoznania się z witryną, której link znajdziecie poniżej.

http://www.referendumlokalne.pl/

Share

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.