Praca magisterska o U24.pl i Katalogu U24 wyróżniona w konkursie!

Dziś trochę dobrych wiadomości! Praca magisterska napisana przeze mnie we współpracy z firmą e-file została wyróżniona spośród 134 nadesłanych prac w konkursie miasta Poznań!  Rozprawa dotyczyła budowy alternatywy dla aktualnie działającego serca e-Administracji – Katalogu U24. Ogromny sukces mój własny i naszego zespołu! 

Do XIII edycji konkursu „Nagroda Miasta Poznania na wyróżniającą się pracę doktorską i magisterską” wpłynęły 134 prace dyplomowe, w tym 52 rozprawy doktorskie oraz 82 prace magisterskie. Przedmiot prac stanowiła problematyka związana z Poznaniem lub opis rozwiązań możliwych do wdrożenia w mieście. Jednym z głównych kryteriów oceny prac był ich praktyczny charakter. Miasto pragnie w ten sposób włączać młodych naukowców w prace na rzecz rozwoju Miasta oraz promować osiągnięcia naukowe poznańskiego ośrodka akademickiego.

Jak czytamy na oficjalnej stronie Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu: „W tegorocznej edycji konkursu wyróżnienie otrzymał Marcin Basiński za pracę pt. Wdrożenie wersji pilotażowej katalogu „Urzędy 24”, na przykładzie e-Usług związanych z działalnością gospodarczą i biznesem, napisaną pod kierunkiem prof. dr. hab. inż. Witolda Abramowicza, prof. zw. UEP z Katedry Informatyki Ekonomicznej”.

Wyróżnienie dla Marcina Basińskiego - Lidera projektu U24.pl

Wyróżnienie dla Marcina Basińskiego – Lidera projektu U24.pl

Nowe technologie bardzo mocno wkroczyły już w życie każdego człowieka. Wspierają one też komunikacje obywatel – administracja. E-Usługi są coraz częściej wykorzystywanym narzędziem w e-administracji, korzystają z niej głównie przedsiębiorcy i biznesmeni, w związku z tym skupiłem się w mojej pracy na analizie rozwiązań dla nich dedykowanych. Głównym celem rozprawy była budowa pilotażowego Katalogu e-Usług „Urzędy24”. Efekty pracy mojej oraz zespołu firmy e-file możecie zobaczyć Tutaj.

Opracowaliśmy nowe rozwiązania dotyczące katalogowania e-Usług. Katalog „Urzędy24” jest portalem pośredniczącym, na którym użytkownik ma znaleźć e-Usługi różnych stron urzędowych. Oprócz różnego rodzaju e-Rozwiązań dotyczących biznesu i działalności gospodarczej, strony zawierają stosowne opisy oraz instrukcję użytkowania. W obecnie działających katalogach brakuje informacji, które faktycznie pomogą Polakom korzystać z działających e-Usług. Są one często opisywane w niezrozumiały sposób. Jest to jeden z wielu problemów i wyzwań stojących przed polską e-Administracją, które prezentuje w pracy. W Katalogu zostały zamieszczone także e-Usługi zapewniane przez miasto Poznań. Swoje badania poparłem wnioskami z wcześniejszych analiz portalu ePUAP, które zostały przygotowane na potrzeby pracy licencjackiej. Praca magisterska była jej swoistą kontynuacją. Udało nam się stworzyć faktycznie działający pilotaż katalogu Urzędy24, który próbował wyjść naprzeciw problemom stojącym przed tak zwanym „sercem polskiej e-Administracji” – portalem ePUAP.

Katalog U24.pl – Tutaj. Zachęcamy do korzystania!

Share

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.