Projekt e-zamówień publicznych będzie dofinansowany

Projekt e-zamówienia publiczne, który ma wyjść naprzeciw oczekiwaniom interesariuszy   korzystających ze zelektronizowanego procesu udzielania zamówień publicznych będzie dofinansowany! 

Dobre wieści dla zamówień publicznych! Jak w ostatnim czasie podało Ministerstwo Cyfryzacji na swojej stronie, Centrum Projektów Polska Cyfrowa wraz z MC i Urzędem Zamówień Publicznych podpisały Porozumienie o dofinansowanie projektu „E-zamówienia – elektroniczne zamówienia publiczne” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Działanie 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”.

Wspomniany wyżej projekt ma za zadanie zwiększenie efektywności elektronicznego procesu udzielania zamówień publicznych w naszym kraju. Pieniądze przekazane będą nie tylko na poprawę już działających usług elektronicznych z obszaru zamówień publicznych, ale także na przeniesienie do świata cyfrowego kolejnych usług. Co najbardziej ciekawe, jak czytamy na stronie Ministerstwa Cyfryzacji: „powstanie centralna Platforma e-Zamówień oraz standard komunikacji, dzięki czemu środkami komunikacji i wymiany informacji na wszystkich etapach postępowania o udzielenie zamówienia będą elektroniczne środki informacji i komunikacji.

Platforma e-Zamówienia zapewni kompletność i spójność informacji o funkcjonowaniu rynku zamówień publicznych w Polsce umożliwiając skuteczne i efektywne sprawowanie funkcji nadzorczych i sprawozdawczych poprzez funkcjonalność zbierania i udostępniania danych dotyczących procesu udzielania zamówień publicznych z portali oferujących e-usługi w tym obszarze”.

Warto wspomnieć, że projekt ten bierze pod uwagę rozwiązania oraz obowiązki, które nakłada na Państwa członkowskie Unia Europejska.

Platforma usprawniająca proces zamówień publicznych może pomóc zwiększyć kontrolę nad wydawanymi pieniędzmi. Choć Polacy bezpośrednio nie odczują wpływu tego projektu, myślę że warto trzymać za niego kciuki!

Więcej informacji tuta

Share

2 thoughts on “Projekt e-zamówień publicznych będzie dofinansowany

  1. Niby platforma ma zapewnić wszystko, ale znając życie nie wiadomo, czy zdążą z jej ukończeniem.Korzystam z E-Publicznego Doradcy i jestem zadowolony. Przynajmniej nie muszę martwić się nowymi przepisami, bo program już jest dostosowany do elektronizacji. Polecam zamawiającym, bo dzięki niemu komunikacja z wykonawcą i tworzenie dokumentów jest dużo szybsze.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.