PZIP po Konsultacjach – 150 stron uwag

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa przeszedł konsultacje społeczne. Raport, w którym Ministerstwo Cyfryzacji ustosunkowuje się do uwag i sugestii różnych instytucji i osób jest długi na 150 stron.  

Ministerstwo Cyfryzacji zachęcało do tego by wziąć udział w konsultacjach społecznych dotyczących Programu Zintegrowanej Informatyzacji Państwa (PZIP). Jest to dokument strategiczny, który opisuje działania rządu zmierzające do dostarczenia społeczeństwu wysokiej jakości elektronicznych usług publicznych. Na łamach U24 pisaliśmy już o tym dokumencie i analizowaliśmy go (Więcej tutaj). Teraz Ministerstwo Cyfryzacji zaktualizowało dokument utworzony kilka lat temu przez poprzedni rząd. Zapraszając do współpracy nad dokumentem społeczeństwo i wszelkiego rodzaju fundacje Ministerstwo Cyfryzacji wykonało kawał dobrej roboty. Wyjście naprzeciw sugestiom Polaków pozwala przygotować bardziej „ludzkie prawo”. Poza tym wielokrotnie to właśnie użytkownicy e-administracji i e-usług mają ciekawsze pomysły na zmiany.

W Tym dokumencie, Ministerstwo Cyfryzacji ustosunkowało się do wszystkich uwag i sugestii. Dokument ma długość 150 stron. Zachęcamy do zapoznania się z nim we własnym zakresie. Do MC uwagi przesłały takie  stowarzyszenia jak np. Instytut Mikro Makro, Polskie Towarzystwo Informatyczne, Pracodawcy Rzeczpospolitej Polskiej, Fundacja ePaństwo, PIIT  i wiele wiele więcej. Także osoby prywatne. Przyjęcie lub odrzucenie każdej uwagi zostało konstruktywnie uzasadnione.

Uwagi dotyczyły wielu aspektów. Były to prośby np. o dokonanie aktualizacji informacji zawartych w stworzonym kilka lat temu PZIP. Fundacja ePaństwo sugerowała np. by w dokumencie doprecyzować wskaźniki mierzące wzrost zaangażowania obywatelskiego w konsultacjach publicznych, a także zwracała uwagę na potrzebę kontynuowania dyskusji nad funkcjonalnościami Biuletynów Informacji Publicznej.  Na te sugestie Ministerstwo Cyfryzacji przystało. Microsoft zwraca uwagę, na zapisy w dokumencie, gdzie twórcy negatywnie oceniali efektywność współpracy z podmiotami komercyjnymi w obszarze tworzenia i utrzymania rejestrów państwowych. Ministerstwo zwróciło uwagę, że propaguje model federacyjny, który zakłada ścisłą współpracę z sektorem prywatnym. Pan Jerzy Nowak zwraca uwagę na mocne spłycenie diagnozy stanu informatyzacji Państwa. Tę uwagę również częściowo MC wzięło pod uwagę. Fundacja ePaństwo zwracała uwagę na istotny punkt. Uważają oni, że w dokumencie PZIP aspekt wsparcia samorządów w informatyzacji danych publicznych został zbyt powierzchownie opisany. Ta uwaga nie została przyjęta przez Ministerstwo Cyfryzacji. Uzasadniają oni tę decyzję tym, że Strategia nie obejmuje tego typu działań swoim zakresem. A szkoda. Skoro jest to dokument strategiczny, powinien on w mojej ocenie brać takie zagadnienia pod uwagę. Zwłaszcza, że samorządy bardzo często nie mają swoich własnych strategii przez co trudno im utrzymać jedno tempo zmian i dostosować je do wizji rządowej.

To oczywiście tylko przykłady sugestii i uwag. W dokumencie jest ich zdecydowanie więcej. Zachęcamy do zapoznania się z uwagami.

Więcej informacji tutaj

Share

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.