Samorządy wiedzą czego potrzeba ludziom?

Minister Trzaskowski na Komisji Wspólnej Rządu i Samorządów mocno podkreślał istotę silnej współpracy. Samorządy posiadają ogromne doświadczenie i wiedzą gdzie są potrzebne najbardziej inwestycje. Dzięki nim rozwój sieci szerokopasmowych w Polsce może być bardzo intensywny w najbliższych latach. To samo dotyczy umiejętności cyfrowych społeczeństwa polskiego. MAC prosi samorządy o pomoc w określeniu miejsc gdzie inwestycje w edukację cyfrową są najbardziej potrzebne. 

Na Komisji Wspólnej Rządu i Samorządów, która odbyła się niedawno Minister Trzaskowski podkreślił istotę współpracy między rządem a samorządami. Rok 2014 jest dla Polski bardzo ważny. Muszą w najbliższych tygodniach zapaść konkretne decyzje dotyczące Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Minister Trzaskowski mówił, że pieniądze mogą przepaść. Nie możemy do tego dopuścić.

By w pełni wykorzystać środki przekazane Polsce w rozpoczynającej się strategii finansowej UE, konieczne jest dobre przygotowanie planu. Po części udało nam się już taki stworzyć. Michał Boni mocno pracował nad dokumentami strategicznymi takimi jak PO PC, PZIP czy NPS. Teraz, na ich podstawie trzeba rozpocząć działania. Minister Trzaskowski wskazuje, że konieczna jest współpraca rządu z samorządami.

Samorządy mają ogromną wiedzę, która jest niesłychanie ważna przy wdrażaniu kolejnych projektów. To one stoją najbliżej ludzi i wiedzą czego im najbardziej potrzeba. Przykładem wykorzystania tej wiedzy może być budowa poszczególnych sieci szerokopasmowych. Jak twierdzi szef MAC aktualnie Polska jest największym placem budowy infrastruktury sieci szerokopasmowych w Europie.  To właśnie samorządy mocno przyczyniają się do takiego stanu rzeczy. Mają one wpływ na to jak szybko prace postępują oraz w jakim kierunku pójdą inwestycje.

Plany Ministerstwa związane z siecią szerokopasmową na ten rok są bardzo ambitne. Wg danych MAC na koniec roku 2013 17 mln Polaków było w zasięgu sieci. Na koniec roku 2014 ma ich być 19 mln. Dlatego też współpraca samorządów z rządem jest bardzo istotna. Wymiana doświadczeń oraz informacji dotyczących największego zapotrzebowania na inwestycję jest teraz niezbędna. Od dobrej komunikacji zależeć będzie jak wiele uda nam się w najbliższej perspektywie finansowej zrobić. Minister Trzaskowski wskazywał, że odkrywa kolejne samorządy, którym udało się przygotować dobre usługi. Dlatego też niezbędna jest wymiana doświadczeń.

Kolejnym polem do współpracy samorządowców z rządem jest aspekt umiejętności cyfrowych. Samorządy mogą pomóc Ministerstwu wskazać konkretne miejsca, gdzie jest deficyt w tym zakresie. Wskazanie obszarów gdzie zapotrzebowanie na inwestycje w umiejętności cyfrowe jest najbardziej potrzebne jest bardzo istotne. Jan Maciej Czajkowski – ekspert strony samorządowej ds. informatyzacji apelował: „To co będzie przez rząd przygotowywane w zakresie informatyzacji, powinno być ukierunkowane przede wszystkim na najsłabsze jednostki samorządowe”. Zgadzam się z tym podejściem. Państwo powinno wstrzykiwać fundusze tam, gdzie są one niezbędne i gdzie wskaźnik zwrotu z inwestycji jest niewielki. Istnieje spore ryzyko, że biedniejsze i mniejsze samorządy same nie poradzą sobie z zadaniami związanymi z informatyzacją. Inne miejsca  powinien obsłużyć biznes.

 

Więcej informacji na temat Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Tutaj

Share

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.