Seminarium Informatyka w Administracji. Od Papieru do EZD.

Centrum Promocji Informatyki oraz patron medialny – portal U24.pl – serdecznie zapraszają na LXXIV seminarium z cyklu „Informatyka w administracji. Od papieru do EZD. Elektroniczne zarządzanie dokumentacją w administracji publicznej. Jak skutecznie wdrożyć system EZD w urzędzie”. Wydarzenie to odbędzie się w Warszawie dnia 21.05.2015 r.

Seminarium prowadzić będą członkowie zespołu roboczego, przygotowującego projekt rozporządzenia w części dotyczącej elektronicznej instrukcji kancelaryjnej, obecnie kierujący zespołem w PUW, zajmujący się rozwojem i wdrażaniem jednolitego systemu EZD PUW w administracji publicznej RP. Praktycy elektronicznego zarządzania dokumentacją w urzędach i wdrażania rozwiązań teleinformatycznych w obszarze e-administracji.

Wprowadzanie systemów, które pozwalają elektronicznie zarządzać dokumentacją w urzędach jest niezbędne dla rozwoju e-administracji w kraju. Tego typu rozwiązania pozwalają lepiej operować danymi Polaków oraz często umożliwiają ich przekazywanie między poszczególnymi jednostkami administracji publicznej. Usprawnia to proces załatwiania konkretnych spraw. Dlatego też tak istotne jest, by implementacja systemu w urzędzie przebiegła bezproblemowo. Niestety, wciąż niewielki procent urzędów korzysta z tego typu rozwiązań. Często też urzędnicy muszą duplikować swoje działania, bo w urzędzie pomimo istnienia EZD i tak dane zapisywane są w papierowych aktach. Jak zmienić taki stan rzeczy? Pomóc w tym mogą seminaria i konferencje gdzie można porozmawiać z praktykami.

Wydarzenie składać się będzie z dwóch głównych części:

  • Pierwsza: „Prace przygotowawcze do wdrożenia systemu EZD w administracji publicznej” opracowana przez Magdalenę Sawicką z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku 
  • Druga: „Zarządzanie składem chronologicznym. Archiwizacja dokumentacji stanowiącej akta spraw dokumentowanych elektronicznie w systemie EZD” opracowana przez Dorotę Szymańską z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku

Pełen program wydarzenia mogą Państwo znaleźć Tutaj, a dzięki formularzowi zgłoszeniowemu możecie Państwo skorzystać z 10% rabatu na udział w wydarzeniu! Serdecznie zapraszamy!

Organizator: Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o.; tel. (22) 870 69 10, 870 69 78; email: pr@konferencja.com.pl

Share

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.