Sieć Badawcza Łukasiewicz wdraża kolejne e-usługi dedykowane przedsiębiorcom

Dziś znów przyjrzymy się pracy Sieci Badawczej Łukasiewicz, która zechciała opowiedzieć nam nieco więcej na temat ich nowych projektów związanych z rozwijaniem e-usług i społeczeństwa informacyjnego w Polsce.

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Logistyki i Magazynowania wdraża kolejne e-usługi dedykowane przedsiębiorcom i jednostkom sektora finansów publicznych.

Projekt „E-faktury specjalizowane – rozbudowa Platformy Elektronicznego Fakturowania” (PEF2) jest kontynuacją projektu PEF, którego głównym celem było umożliwienie odbierania przez administrację publiczną faktur elektronicznych zgodnych z Normą Europejską określającą podstawową postać faktury. PEF2 ma pozwolić na przesyłanie tzw. faktur specjalizowanych, dedykowanych dla dostawców energii, gazu, usług komunalnych, operatorów telekomunikacyjnych itp. Wdrożenie projektu przyczyni się do oszczędności czasu i kosztów zarówno po stronie przedsiębiorców, jak i jednostek administracji publicznej.

E-usługa przesyłania faktur specjalizowanych to nowa usługa zaproponowana przez  Sieć Badawczą Łukasiewicz – Instytut Logistyki i Magazynowania (Ł-ILiM). Zostanie ona wzbogacona o dodatkowe funkcjonalności ułatwiające korzystanie z Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF). Skierowana jest do wszystkich przedsiębiorców, którzy realizują dostawy w ramach zamówień publicznych oraz do ich odbiorców – jednostek sektora finansów publicznych zamawiających media i usługi w ramach postępowań o udzielenie zamówień publicznych.

– Realizacja projektu oznacza wypracowanie ogólnopolskich standardów dokumentów dla różnych rodzajów faktur specjalizowanych oraz zaimplementowanie ich na www.efaktura.gov.pl. W efekcie PEF2 będzie mógł być wykorzystywany na skalę masowąpodkreśla dr hab. Arkadiusz Kawa, Dyrektor Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytutu Logistyki i Magazynowania.

Główne korzyści to skrócenie czasu potrzebnego na obsługę elektronicznych faktur specjalizowanych oraz zmniejszenie kosztów ich przetwarzania zarówno po stronie przedsiębiorców, jak i jednostek administracji publicznej. Wychodząc naprzeciw potrzebom użytkowników platformy PEF oraz rosnącym wymaganiom rynku, przewidziano również możliwość przesyłania tym samym kanałem not korygujących.

Wdrożenie projektu PEF2 i umożliwienie przesyłania rozbudowanych faktur elektronicznych przyczynią się do usprawniania funkcjonowania polskich przedsiębiorstw i jednostek administracji publicznej. W efekcie możliwe będą, z jednej strony, oszczędność czasu i zmniejszenie kosztów działalności podmiotów, a z drugiej, zwiększenie wygody współpracy z administracją publiczną – uważa Paweł Żebrowski, Kierownik projektu „PEF2”, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Logistyki i Magazynowania.

Projekt „E-faktury specjalizowane – rozbudowa Platformy Elektronicznego Fakturowania” (PEF2) uzyskał dofinansowanie z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, działanie 2.1. Realizowany będzie przez 2 lata. Ł-ILiM jest partnerem projektu, a liderem Ministerstwo Rozwoju.

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Logistyki i Magazynowania pełni rolę centrum kompetencji w zakresie logistyki i cyfrowej gospodarki. Realizuje prace badawczo-rozwojowe i usługi doradcze podnoszące efektywność funkcjonowania przedsiębiorstw, systemów gospodarczych i całych łańcuchów dostaw. Wspiera organy administracji publicznej w tworzeniu rozwiązań zapewniających przejrzysty dostęp do informacji i cyfrowych usług publicznych. Prowadzi liczne projekty rozwojowe i doradcze w zakresie optymalizacji procesów logistycznych dla czołowych przedsiębiorstw i instytucji. Posiada nowoczesne laboratoria prowadzące badania m.in. w zakresie technologii identyfikacyjnych i Internetu rzeczy. Aktywnie działa w europejskiej przestrzeni badawczej biorąc udział w programach badawczych UE z obszaru ICT oraz logistyki. Ekspercką wiedzę oraz interdyscyplinarne kompetencje wykorzystuje projektując wspólnie z Klientami nowe rozwiązania i produkty, wychodzące naprzeciw potrzebom użytkowników.

Więcej informacji na temat powyższego projektu znajdziecie na stronie https://efaktura.gov.pl/uslugi-pef/.

Share

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.