Studia podyplomowe z włączania cyfrowego?

Uniwersytet Śląski zaprasza wszystkich na nowopowstały kierunek studiów podyplomowych „Włączenie cyfrowe i społeczne – strony internetowe, audiodeskrypcja, multimedia”. Słuchacze dowiedzą się m.in. jak tworzyć i zarządzać witrynami, które są dostosowane do potrzeb wykluczonych cyfrowo. 

Dla polskiej e-administracji poważnym problemem jest wykluczenie cyfrowe. Bardzo duży odsetek pokolenia 50+ nie korzysta z Internetu. Trudno jest znaleźć jedno lekarstwo na ten problem, bo jest on bardzo złożony. Wciąż też brakuje ludzi, którzy posiadają praktyczną i teoretyczną wiedzę dotyczącą edukacji cyfrowej. Dlatego też może warto podejść do problemu od innej strony? Uniwersytet Śląski zdecydował się stworzyć nowy kierunek studiów podyplomowych „Włączenie cyfrowe i społeczne -strony internetowe, audiodeskrypcja, multimedia”.

Jednym z głównych celów stworzenia tego kierunku jest przekazanie słuchaczom wiedzy dotyczącej tworzenia i administrowania serwisami www, które są dostosowane do potrzeb wykluczonych cyfrowo lub osób zagrożonych tym wykluczeniem. Studenci dowiedzą się więcej o tworzeniu słownych opisów obrazów i filmów czy o tworzeniu tłumaczeń migowych. W dzisiejszych czasach bardzo istotne jest dostosowywanie portali internetowych do potrzeb konkretnych grup społecznych. Bardzo często możemy spotkać już na witrynach takie opcje, jak zmiana kontrastu, zmiana wielkości liter tekstu etc. Te zabiegi są po to, by nawet osoby niedowidzące czy niepełnosprawne mogły swobodnie korzystać z dóbr ery cyfryzacji.

Podczas tworzenia portali internetowych nie możemy zapominać o żadnej grupie społecznej. Każdy człowiek musi mieć możliwość łatwego korzystania z dóbr ery cyfryzacji. Nie może być tak, że osoby niepełnosprawne i  starsze są w gorszej sytuacji aniżeli ludzie zdrowi czy młodzi. Bo przecież w dużej mierze to właśnie tym pierwszym e-usługi mogą ułatwiać życie. Zapominając o potrzebach pewnej grupy społecznej możemy tylko i wyłącznie zwiększyć różnice między konkretnymi społecznościami. Chcąc likwidować wykluczenie cyfrowe, tak naprawdę tylko je powiększymy. Dlatego też powstaje ten kierunek. Trzeba nauczyć ludzi tworzyć tak portale czy e-usługi, by były one dostępne dla wszystkich.

Zajęcia na tym nowym kierunku prowadzić będą specjaliści z wieloletnim doświadczeniem m.in. z Fundacji Widzialni czy Fundacji Audiodeskrypcja. Na zakończenie egzaminów, studenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Uniwersytetu Śląskiego.

Więcej informacji na temat tego kierunku znajdziecie Tutaj

Share

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.