Szkolenie: eIDAS – Obowiązek i szansa dla podmiotów publicznych

Centrum Promocji Informatyki oraz portal U24.pl serdecznie zapraszają na Szkolenie „eIDAS – Obowiązek i szansa dla podmiotów publicznych. Poprawność i zgodność procedury administracyjnej, prowadzenie dokumentacji podmiotów publicznych”. Szkolenie odbędzie się 12 lipca 2016 roku w Warszawie.

Skorzystaj z Tego formularza zgłoszeniowego i uzyskaj 10% RABATU na udział w wydarzeniu! 

Już od 1 lipca 2016 roku wszystkie podmioty publiczne muszą dostosować swoją infrastrukturę do akceptacji podpisów i pieczęci elektronicznych pochodzących z całej Unii Europejskiej. Przygotowanie to wymaga dostosowania infrastruktury urzędowej zarówno do przyjmowania dokumentów jak i do doręczania dokumentów wytworzonych wewnątrz urzędu. Ze względu na fakt, że rozporządzenie unijne ma zastosowanie bezpośrednie, nie ma możliwości opóźnienia wejścia w życie obowiązku na bazie przepisu krajowego.

ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 910/2014
z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE. Rozporządzenie eIDAS weszło w życie na jesieni 2014 roku, lecz jego powszechne stosowanie będzie wprowadzane etapami w latach 2016 -2018. W roku 2016 zastąpi ono całkowicie istniejącą dyrektywę na bazie której działa polska ustawa o podpisie elektronicznym. Rozporządzenie eIDAS stosowane jest bezpośrednio, tzn. nie wymaga szczegółowej implementacji w prawie polskim, ale wymaga dostosowania prawa krajowego.

Rozporządzenie eIDAS ma znacznie szersze zastosowanie niż podpis elektroniczny- określa mechanizmy powszechnego na terenie całej UE użycia usług identyfikacji oraz wprowadza usługi zaufania stanowiące mechanizm zabezpieczenia różnego rodzaju transakcji elektronicznych.

Podczas warsztatu zostaną szczegółowo omówione mechanizmy wprowadzane rozporządzeniem eIDAS a także możliwości ich zastosowania. Szkolenie przeznaczone jest dla przedstawicieli szeroko pojętej administracji. 

Serdecznie zapraszamy na to szkolenie. Rozporządzenie eIDAS wydaje się być bardzo istotną zmianą w działaniu całej Unii Europejskiej. Już niedługo Polacy żyjący za granicą będą mogli załatwiać swoje sprawy administracyjne przy pomocy polskiego Profilu Zaufanego, a obcokrajowcy mieszkający w Polsce będą mogli załatwiać sprawy administracyjne przy pomocy zagranicznych odpowiedników Profilu Zaufanego. Zmiana ułatwiająca wiele aspektów życia. Wierzymy, że uda się ją bezboleśnie wdrożyć w całej Unii Europejskiej.

Szczegółowy Program wydarzenia znajduje się na  Tej stronie

Organizator: Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o.; tel. (22) 870 69 10, 870 69 78;

email: pr@konferencja.com.pl

Share

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.