Szkolenie „Elektroniczne Usługi Publiczne – Jak korzystać z ePUAP”

Serdecznie zapraszamy na szkolenie dotyczące serca polskiej e-administracji – systemu ePUAP pn. „Elektroniczne Usługi Publiczne – Jak korzystać z ePUAP”, które odbędzie się w Warszawie dnia 9 maja 2017 roku. 

Szkolenie dedykowane jest kierownikom podmiotów realizujących zadania publiczne, w tym uczelni, oraz innym osobom uprawnionym do podpisywania lub kontrasygnowania dokumentów wychodzących na zewnątrz tych podmiotów (w tym uczelni). Prowadzone będzie ze szczególnym uwzględnieniem aparatu pojęciowego i słownictwa właściwego dla administratywistów – a nie informatyków. W czasie szkolenia istniała będzie możliwość założenia i potwierdzenia (zaufania) profilu zaufanego, mającego zastosowanie nie tylko do podpisywania przesyłek na ePUAP.

Szkolenie jest realizacją oczekiwań uczestników konferencji i seminariów organizowanych przez CPI, wyrażonych w ankietach a dotyczących elektronicznego zarządzania dokumentami, podpisu elektronicznego i ePUAPu.

W programie:

 • Zakładanie profilu na ePUAP.
 • Jak stać się podmiotem potwierdzającym profil zaufany (Punktem potwierdzającym)?
 • Zaufanie profilu (potwierdzanie profilu osoby fizycznej przez Punkt Potwierdzający).
 • Kontekst pracy na ePUAP – przydzielanie ról, w jakich konkretna osoba może pracować.
 • Praktyczne przykłady korzystania z ePUAP (osoba fizyczna).
 • Praktyczne wykorzystanie ePUAP w pracy urzędu administracji publicznej (pracownik administracji).
 • Poruszanie się po ePUAP.
 • Wzory obowiązujących w e-administracji dokumentów elektronicznych.
 • Centralne repozytorium wzorów dokumentów elektronicznych.
 • Tworzenie pisma przewodniego z wieloma załącznikami o różnych wielkościach.
 • Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia, Urzędowe Poświadczenie Doręczenia – i różnice między nimi.
 • Usługi administracji publicznej wykorzystujące mechanizmy uwierzytelniania ePUAP.
 • ePUAP w kancelarii.
 • Przykłady przypadków szczególnych.

Szczegółowy PROGRAM Forum: http://www.cpi.com.pl/imprezy/2017/epuap3/index.php

Zapraszamy do skorzystania z 10% RABATu na udział w szkoleniu poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego: http://www.cpi.com.pl/imprezy/2017/epuap3/formularz_pr10.php

Organizator:
Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o.;
www.cpi.com.pl
tel. (22) 870 69 10, 870 69 78;
email: pr@konferencja.com.pl

Share

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.