X Forum Koordynatorów Czynności Kancelaryjnych

Serdecznie zapraszamy wraz z organizatorami na X Forum Koordynatorów Czynności Kancelaryjnych, które odbędzie się w Warszawie 5 września 2017 roku

X, jubileuszowe Forum Koordynatorów Czynności Kancelaryjnych przeznaczone zarówno dla Koordynatorów, archiwistów, ale i informatyków uczestniczących przy wdrożeniach systemów teleinformatycznych, zostało przygotowane przez praktyków oraz osoby uczestniczące w pracach związanych z nowymi rozwiązaniami prawnymi, organizacyjnymi i technicznymi mającymi bezpośrednie przełożenie na sposób zarządzania dokumentacją.

Z uwagi na fakt, iż w najbliższym czasie zostanie wprowadzonych wiele zmian prawych wpływających na postępowanie z dokumentacją, zarówno na etapie sprawy prowadzonej w urzędzie, jak i przekazywania akt spraw do innych podmiotów, program Forum w dużej mierze został skonstruowany uwzględniając kluczowe zmiany prawne i techniczne. Założeniem jest przekazanie aktualnej wiedzy w zakresie kluczowych zagadnień związanych z zarządzaniem dokumentacją i danymi. Podczas forum omówione zostaną praktyczne zagadnienia związane z dokumentowaniem przebiegu załatwiania i rozstrzygania spraw. W aspekcie procedury załatwiania spraw omówione zostaną założenia nowych procedur doręczeń elektronicznych.

Przedstawione zostaną również kwestie dotyczące materiałów fotograficznych gromadzonych licznie w urzędach oraz nowe zasady postępowania z dokumentami księgowymi w aspekcie zmian prawnych unijnych dotyczących elektronicznego fakturowania. Z punktu widzenia przechowywania i przekazywania dokumentacji do innych podmiotów, podjęty zostanie temat projektowanych zmian dotyczących paczki administracyjnej (obok już funkcjonującej paczki archiwalnej), która będzie generowana z systemów EZD na potrzeby spraw sądowoadministracyjnych. Podczas Forum zostanie również przedstawione praktyczne podejście do współistnienia systemów dziedzinowych w aspekcie dokumentowania spraw w systemie EZD lub w systemie tradycyjnym.

Szczegółowy Program szkolenia: http://www.cpi.com.pl/imprezy/2017/fkck1/index.php

Zapraszamy do skorzystania z 10% rabatu na udział w szkoleniu poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego: http://www.cpi.com.pl/imprezy/2017/fkck1/formularz_pr10.php

Organizator:
Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o.;
www.cpi.com.pl
tel. (22) 870 69 10, 870 69 78;
email: pr@konferencja.com.pl

Share

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.