Kolejny krok milowy w budowie Jednolitego Rynku Cyfrowego!

Jesteś przedsiębiorcą i działasz na obszarze Unii Europejskiej? Ograniczają Cię nadmierne koszty i niezrozumiałe przepisy innych Państw członkowskich? Wkrótce to się zmieni! Mamy dobre wieści! Komisja Europejska postawiła kolejny kamień milowy w polityce rozwoju Jednolitego Rynku Cyfrowego! Proces już trwa, a jego widoczne skutki odczujesz w ciągu najbliższych 5 lat!

Już w grudniu 2022 roku powstanie Jednolity Portal Cyfrowy, który umożliwi dostęp do procedur, informacji, usług wsparcia i rozwiązywania problemów w obszarze całej Unii Europejskiej. Dzieje się tak na mocy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1724 z dnia 2 października 2018 r. w sprawie utworzenia jednolitego portalu cyfrowego zapewniającego dostęp do informacji, procedur, usług wsparcia i rozwiązywania problemów, które weszło w życie z dniem 11 grudnia 2018r. 

Jednolity Portal Cyfrowy powstanie na istniejącej już platformie internetowej „Twoja Europa”
i obejmować będzie łącznie 21 procedur, które dostępne będą dla obywateli UE online. W odniesieniu do przedsiębiorców dotyczy to m.in. kluczowych procedur związanych z rozpoczęciem i prowadzeniem działalności gospodarczej na obszarze Unii Europejskiej. Celem jest również zminimalizowanie obciążeń administracyjnych ograniczających prowadzenie działalności gospodarczej na obszarze Państw członkowskich. Dotyczy to m.in. konieczności wielokrotnego dostarczania do administracji publicznej tych samych danych. Problem ten zidentyfikowany został nie tylko na poziomie krajowym, ale również na poziomie europejskim. Jednolity Portal Cyfrowy planuje go wyeliminować m.in. poprzez wprowadzenie w życie „zasady jednorazowości”.  

„Zasada jednorazowości” w odniesieniu do sektora publicznego mówi o tym, że obywatele
i przedsiębiorcy powinni przekazywać informacje wymagane przez administrację publiczną tylko jeden raz. Natomiast administracja publiczna powinna między sobą wymieniać te informacje (jeśli jest to dozwolone i w zgodzie z przepisami dotyczącymi ochrony danych), eliminując w ten sposób dodatkowe obciążenia administracyjne dla obywateli i przedsiębiorstw. „Zasada jednorazowości” to olbrzymi krok w kierunku przyjaznych e-usług dla obywateli oraz  przedsiębiorców działających na obszarze Unii Europejskiej. Wizja rozwoju Europy musi mieć jednak swoje odzwierciedlenie i przełożenie na poziom rozwoju i cyfryzacji poszczególnych krajów członkowskich (więcej: patrz artykuł pt. „Zasada jednorazowości – krok w kierunku przyjaznych e-usług dla przedsiębiorców i obywateli”). Plan działania w sprawie e-administracji na lata 2016 – 2020 obejmował m.in. wdrożenie „zasady jednorazowości”.

W związku z powyższym Komisja Europejska, zgodnie z obowiązującym Planem działania w sprawie e-administracji na lata 2016 – 2020 , w 2017 roku uruchomiła projekt pilotażowy pn. „TOOP” (The Once Only Principle Project). Jego celem jest zbadanie zastosowania „zasady jednorazowości” w zakresie elektronicznej wymiany danych pomiędzy wybranymi krajami członkowskimi na obszarze Unii Europejskiej. W oparciu o zebrane dane powstaje nowa architektura, która w optymalny sposób i w oparciu o istniejące już rozwiązania techniczne, połączy rejestry i systemy informatyczne instytucji publicznych UE. Pilotażowa wymiana danych, za pośrednictwem wskazanego wyżej systemu technicznego, obejmuje trzy główne domeny pilotażowe: elektroniczne usługi dla biznesu, zamówienia publiczne oraz elektroniczne certyfikaty statku i załogi. 

Rok 2018 był przełomowy dla projektu, kiedy to nastąpiła pierwsza wymiana danych pomiędzy dwoma krajami UE: Grecją i Szwecją. Kraje te wymieniły dane przedsiębiorstwa w celu złożenia Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia w ramach postępowania w sprawie zamówień publicznych. Wkrótce uruchomione zostaną kolejne pilotaże, w tym jeden w Polsce (reprezentowanej przez Instytut Logistyki i Magazynowania) i dotyczyć on będzie elektronicznej komunikacji w obszarze domeny pierwszej tj. elektroniczne usługi dla biznesu. 

Więcej informacji na temat projektu:

Share

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.