Związek Miast Polskich

Słyszeliście już o Związku Miast Polskich? Ja poznałem to miejsce przy pierwszym researchu wykonanym na potrzeby U24 i własnego licencjatu. ZMP wspiera działania miast i gmin, które starają się zmienić niekorzystne rozwiązania prawne przy pomocy Trybunału Konstytucyjnego. Stara także komunikować się z Prezydentem Komorowskim w sprawie nie podpisywania ustaw, które są niekorzystne dla gmin lub z prośbą o rozpoczęcie prac legislacyjnych w sprawach dlań istotnych.

Związek Miast Polskich stara się także wspierać wymianę doświadczeń. Przygotowuje on kongresy, konferencje oraz warsztaty i szkolenia, w których zawsze uczestniczą eksperci z miast członkowskich.  Warto także wspomnieć o tym, że ZMP zawsze wspiera profesjonalne środowiska, które przygotowują konferencje specjalistyczne dla samorządów.

Istotnym aspektem prac ZMP są badania i analizy. Dotyczą one wielu tematów takich jak np. subwencje szkolne, dodatki mieszkaniowe etc. Następnie, związek wykorzystuje je w pracy legislacyjnej i udostępnia je miastom członkowskim. Dane pomagają ocenić sytuację w różnych aspektach działania samorządu.

Największym projektem, który został opracowany przez Związek Miast Polskich jest System Analiz Samorządowych. Jest to pierwszy w Polsce i drugi w Europie tego typu pomysł. SAS zapewnia wsparcie dla miast w bieżącym i strategicznym zarządzaniu. System gromadzi dane statystyczne, które pomagają policzyć przeszło 900 wskaźników z 11 dziedzin dla miast współpracujących z SAS oraz ok 500 wskaźników dla wszystkich innych. Do projektu należą już 303 miasta z całej Polski.

Jeżeli chcecie się dowiedzieć więcej na temat Związku Miast Polskich zapraszam Tutaj

 

Share

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.