Raport: Konferencja „e-administracja dla biznesu” cz.1

Raport: Konferencja „e-administracja dla biznesu” cz.1
Z tej części dowiecie się o: Wizji Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, Czym jest „Nowe Podejście” oraz jakie są kierunki i obszary prac MAC

Konferencja w Poznaniu była dla mnie bardzo owocna. Mogłem przebywać w znakomitym gronie prezesów, ministrów, profesorów, którzy od wielu lat zajmują się cyfryzacją naszego Państwa. Mogłem także posłuchać o dobrych praktykach, które przedstawiali słuchaczom reprezentanci krajów- liderów e-administracji.  Mogłem wysłuchać znakomitych wykładów na temat problemów, propozycji i barier dla sprawnej e-administracji. Siedząc na Sali plenarnej zapisałem niecałe 20 stron notatek i teraz spróbuję Wam w ludzki sposób zrelacjonować co się działo i czego się dowiedziałem.
Podzielę ten raport na kilka tematycznych części. Dzięki temu, każdy znajdzie coś dla siebie i łatwo odnajdzie się w tekście. Zapraszam do lektury!
Nie będę poświęcał czasu na przedstawianie organizatorów i patronów konferencji. Po takie informację zapraszam na stronę wydarzenia: http://www.konferencja-eab.pl/.

Prelegenci i organizatorzy mocno podkreślali, że ten rok jak i następny są bardzo istotne dla naszego kraju, bo w 2014 roku wejdzie w życie nowy budżet na lata 2014 -2020. Jest to idealny moment do zwrócenia uwagi na sprawy kluczowe.

Wizja MAC

Wszystko zaczęło się od drobnego wprowadzenia jakim była wypowiedź Andrzeja Ręgowskiego (MAC). Przedstawił on wizję Ministerstwa, jaką jest otwarta administracja na potrzeby każdego obywatela i przedsiębiorcy. Zwracał także uwagę na Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa, który wejdzie w życie lada dzień. Ma on pomóc wyprowadzić „na prostą” polską e-administracji. Przedstawiciel MAC zapewnia, że ministerstwo dąży do tego, by procedury były jak najprostsze a dostęp do danych jak najszybszy. MAC chce ułatwiać i uproszczać procedury związane z administracją (jedno okienko, jedna wizyta w urzędzie, bez zbędnych zaświadczeń).
Jest to wizja godna państw z czołówki światowej e-administracji. Pytanie, jak i kiedy uda się do tego dotrzeć? Pomóc mają 3 główne filary polityki Ministerstwa: Dostęp do Internetu Szerokopasmowego w każdym zakątku Polski, łatwe udostępnianie informacji publicznej i „zmuszenie” do dzielenia się nią oraz podnoszenie kompetencji cyfrowych społeczeństwa jak i pracowników administracji.

Nowe podejście

Andrzej Ręgowski wspominał także często o nowym podejściu – Informatyzacji Zintegrowanej.
Jest on świadomy, że administracja nie działa tak jak powinna dlatego prowadzone są działania, by ją mocno uprościć i uporządkować. Nowe podejście zakłada: prosty i logiczny obieg informacji. Obywatel nie ma biegać od okienka do okienka i załatwiać swoje sprawy. Administracja publiczna ma ułatwiać życie przeciętnemu Kowalskiemu a nie je utrudniać.
Nowe podejście ma pomóc obywatelowi.

Przedstawiciel MAC wspominał także o potrzebie wprowadzenia podejścia procesowego, które ma być kluczem do ułatwienia życia obywatelom i usprawnienia pracy administracji. Wdrażanie procesów jest trudne i związane z ewolucją. Nie da rady wprowadzić tego z dnia na dzień. Społeczeństwo musi dojrzeć do tych zmian a wraz z dojrzewaniem muszą być stawiane kolejne kroki związane z wdrażaniem projektów. MAC dąży do tego by społeczeństwo było zadowolone z administracji ale by tego dokonać konieczne jest oddanie mu możliwości zgłaszania uwag. W wizji MAC władza publiczna nie ma narzucać nic obywatelom, ale konsultować to co jest do zrobienia, by poznać prawdziwe ich oczekiwania.

Kierunki i obszary działań MAC

A. Ręgowski wspominał o tym, że administracja musi otworzyć się na społeczeństwo i zapewnić wszystkie najbardziej pilne potrzeby i wymagania. Konieczne jest wprowadzenie podstaw usług, by móc je udostępniać  „na zewnątrz”.

Obszarem działań MAC jest zapewnienie przedsiębiorcom i obywatelom informacji publicznej i danych, by każdy z nas miał do nich dostęp a zawarte tam informację były przejrzyste i sprawdzone.
Przedstawiciel MAC wspominał także, że słowo „Zintegrowana” Informatyzacja państwa jest użyte nietrafnie. Wizją Ministerstwa nie jest budowanie jednego gigantycznego projektu, który zajmowałby się wszystkimi aspektami cyfrowego państwa. MAC podejmuję się wyzwania prowadzenia nadzoru i opieki nad budowanymi systemami. Tworzeniem ich, mają zająć się przedsiębiorstwa, którym udostępniane będą dane do tego potrzebne.  Kolejnym obszarem działań jest wyżej wspomniane wprowadzanie podejścia procesowego.

MAC skupia się także na usuwaniu barier, jakimi są np. problemy prawne. Nasze polskie prawo jest bardzo trudne w interpretacji. Jesteśmy krajem o największej ilości regulacji prawnych w Europie. Z jednej strony to zaleta, z drugiej wada.  Procedury narzucone przez prawo bardzo często są skomplikowane i nie ułatwiają wprowadzania „łatwej i intuicyjnej” e-administracji.

Kolejnym problemem jest konieczność elektronizowania papieru. Bardzo często urzędnicy, przenosząc formularze do systemów informatycznych starają się je odwzorować w stosunku 1:1. Niestety na dłuższą metę się to nie sprawdza i konieczna jest zmiana w tym zakresie. Ważnym aspektem prac jest standaryzacja wszystkich pism urzędowych, na czym także skupia się MAC.

Praca na rzecz zmiany mentalności urzędników, to kolejna bariera do przełamania. Wśród pracowników publicznych pojawiają się obawy dotyczące utraty pracy lub jej zbyt dużej ilości na wskutek wprowadzenia nowych rozwiązań. Konieczna jest zmiana sposobu myślenia.
Część barier zostanie zniesiona automatycznie, po wprowadzeniu nowelizacji ustawy o informatyzacji, która wejdzie w życie na początku roku 2014.

Otwarcie się na sektor prywatny to kolejny dział, na którym skupia się Ministerstwo Cyfryzacji.
A. Ręgowski informował słuchaczy, ze bardzo wiele wdrożeń IT w administracji jest zamknięte. Urzędy bardzo często zapominają o obywatelach i skupiają się na swoich wewnętrznych problemach. Otwarcie się na sprawy społeczne i za tym idące wdrożenia technologiczne to priorytet.

Ważnym aspektem prac MAC jest także, przeprowadzanie badań wśród internautów na temat potrzeb na konkretne e-usługi. Jasne jest, że sprawy administracyjne (wydawanie dowodu, prawa jazdy etc.) są obowiązkami, które załatwia się raz na całe życie lub raz na X lat. Bardziej przydatne dla obywateli będą e-usługi typu: umawianie się z lekarzem, zamawianie biletów, dostęp do swojej kartoteki zdrowotnej czy ochrzczenie dziecka.

Share

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.