Centrum Cyfrowe

Kolejny warty uwagi obywateli projekt. Centrum Cyfrowe skupia się na działaniach dążących do zmiany myślenia Polaków. Stara się zwiększyć zaangażowanie mieszkańców Polski wykorzystując potencjał wysokich technologii, narzędzi cyfrowych oraz modeli współpracy opartych na dzieleniu się zasobami i wiedzą. Projekt ten jest częścią Fundacji Projekt: Polska.

Swoje działania Centrum Cyfrowe prowadzi w trzech obszarach. Przede wszystkim starają się przekonywać instytucje rządowe i samorządowe do większego otwarcia na obywateli. Kolejną gałęzią działalności projektu jest dążenie do otwarcia NGO. Wraz z innymi organizacjami pozarządowymi pracują nad wprowadzeniem modeli otwartości w działaniach. Starają się oni upowszechniać licencję Creative Commons, która coraz częściej pojawia się w takich mediach YT. Ostatnim sektorem prac jest obserwacja rozwoju technologicznego oraz jej wpływu na społeczeństwo czy kulturę. Centrum Cyfrowe prowadzi także działania edukacyjne zachęcające twórców do korzystania z najnowszych rozwiązań technologicznych.

Centrum Cyfrowe może pochwalić się wieloma projektami, do których zaliczać możemy: Bibliotekę Otwartej Nauki, Technospołecznicy czy Otwarte Zabytki.

By dowiedzieć się więcej o tym projekcie zapraszam Tutaj.

Share

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.