Instytut Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego

Instytut Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego jest instytucją naukowo-badawczą. Składają się na nią eksperci z dziedziny prawa, administracji czy teleinformatyki. Powstał w roku 2007 i od tamtego czasu prężnie działa wykonując prace badawcze i naukowe, których wyniki wykorzystuje w praktyce.

IRSI tworzy nowe rozwiązania z dziedziny e-administracji, które polegają na ułatwieniu realizacji zadań publicznych przez organy administracji państwowej czy samorządowej. Dodatkową działalnością, na której skupia się Instytut jest szeroko pojęta edukacja obywateli  oraz wspieranie tworzenia przemyślanej informatyzacji administracji publicznej.

W każdym z przedsięwzięć biorą udział osoby z doświadczeniem, które wspierają projekty od strony merytorycznej. Warto także wspomnieć o tym, że instytut organizuje kongresy czy konferencje naukowe. Dzięki temu obywatele Polski mają szansę poznawać wizję nowoczesnego państwa. IRSI stara się także walczyć z wykluczeniem cyfrowym.

Do projektów instytutu można zaliczyć między innymi stronę Cyfrowy Urząd czy Sabiz.net

Więcej na temat Instytutu znajdziecie Tutaj

Share

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.