KMRC – debata o projektach

Środowe posiedzenie KRMC skończyło się powodzeniem. Został omówiony postęp prac dotyczących priorytetowych projektów związanych z informatyzacją polskiej administracji.
Przyjęte zostały poprawki i uzgodnienia dot. PZIP, omówione zmiany w polskim prawie, które umożliwią wprowadzenie systemu CEPiK 2.0, a także rozmawiano na temat postępów prac nad Elektroniczną Platformą Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych.
.
Na środowym posiedzeniu Komitetu Rady Ministrów ds. Cyfryzacji zostały poruszane kwestie dotyczące nowych i aktualnych projektów. Ich celem jest ułatwienie codziennego życia obywateli i lepsze funkcjonowanie państwa.  Zadaniem Komitetu, którego przewodniczącym jest minister administracji i cyfryzacji Michał Boni, jest analiza i koordynowanie pracami poszczególnych resortów. Opiekują się projektami dotyczącymi informatyzacji naszego kraju. Zwłaszcza skupiają się na pomysłach, których budżet przekracza 5mln zł i których zasięg jest ogólnokrajowy.

KRMC prowadziło rozmowy na temat kilku bardzo ciekawych i istotnych projektów:

1) Program Zintegrowanej informatyzacji Państwa.
O tym projekcie Komitet rozmawiał już wcześniej. Prace mają bardzo wysoki priorytet. Jest to strategiczny dokument określający kluczowe pola prac związanych z  budową e-administracji. Dokładnie opisuje, w którym kierunku maja się rozwijać e-usługi w Polsce. Wg założeń najważniejsze są teraz ochrona zdrowia, rynek pracy i prowadzenie działalności gospodarczej.  Zakres działań rozpisany jest aż do 2020r, a teraz został on także uzupełniony o dokument dot. Finansowania poszczególnych projektów. Część środków zostanie dostarczona z Programu Operacyjnego – Polska Cyfrowa. Na ostatnim posiedzeniu Komitet przyjął także pewne uzgodnienia do tego projektu, które pojawiły się po konsultacjach z Ministrem Rozwoju Regionalnego.

2) CEPiK 2.0
Minister Spraw Wewnętrznych wraz z Ministrem Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej prowadzą aktualnie rozmowy nad zmianą ustawy dotyczącej ruchu drogowego. Nowelizacja jest konieczna , ponieważ jest to odgórna dyrektywa Unii Europejskiej.
Celem tych zmian jest umożliwienie organom unijnym wymiany danych kierowców i pojazdów między sobą. Ta nowelizacja jest niezbędna, by mogła wejść w życie nowa wersja systemu CEPiK.

3)Projekty 7. I 8.
Komitet Rady Ministrów ds. Cyfryzacji rozmawiał także o Projektach Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
Ministerstwo Zdrowia przedstawiło informację na temat postępów w pracach nad Elektroniczną Platformą Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych.
Poza tym, Minister Boni został poinformowany o stanie prac dot. Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego.

Jak widzimy Komitet pomimo okresu wakacyjnego nie próżnuje. Ogromnie cieszę się, że pracę postępują. Warto zwrócić uwagę na tematykę prac. Dotyczą one bardzo istotnych spraw, które są niezbędne dla każdego obywatela. Informatyzacja NFZ jest ważna, bo chyba każdy z nas wie, jak wygląda sytuacja w szpitalach czy przychodniach. Kolejki i wieczny chaos. Mam nadzieję, ze dożyję momentu, gdy zmieni się to na lepsze.

Share