Konferencja Smart City – Założenia i Perspektywy

banner_smart_626x170_v13 (1)

Lepsze, lepiej przystosowane, wydajniejsze, nowoczesne, tańsze, skuteczniejsze, efektywne… Te wszystkie określenia można zastąpić jednym – smart. Firma SuccessPoint oraz Portal U24.pl jako patron medialny serdecznie zapraszają na VI edycję Kongresu Smart Cit założenia i perspektywy. Wydarzenie odbędzie się 22 marca 2016 roku w Warszawie. Podczas wydarzenia będziecie mieli szansę dowiedzieć się, jakie rozwiązania warto wdrożyć, by móc tak nazwać swoje miasto.

Idea zrównoważonego rozwoju dzięki rozwiązaniom smart zyskuje ogromną popularność – także polskie aglomeracje starają się podążać w tym kierunku. Mazowsze jest jednym z najlepiej rozwiniętych obszarów w Polsce, co nie oznacza jednak, że wprowadzanie nowych rozwiązań oraz korzystanie z nowoczesnych technologii staje się zbędne – wiele rozwiązań czeka jeszcze na wdrożenia w naszym kraju. Nowoczesne technologie pozwalają na ochronę środowiska poprzez mniej inwazyjne wykorzystywanie zasobów naturalnych, rozwój infrastruktury oraz wydajniejsze funkcjonowanie miasta, m.in. transportu czy energetyki.

Jakie korzyści dla społeczeństwa przynoszą rozwiązania smart? Dla administracji oznacza to lepszą organizację i planowanie, oszczędność pieniędzy oraz czasu.  Dla mieszkańców–  poprawę jakości życia, większe włączenie się społeczeństwa w dokonywane zmiany i aktywny udział w życiu regionu.

W tym roku firma SuccessPoint ponownie podjęła się organizacji kolejnej edycji Kongresu – słusznie wierząc, że tematyka smart city nadal jest aktualna i istnieje potrzeba ciągłej dyskusji na temat wdrażania nowoczesnych rozwiązań oraz sytuacji zrównoważonego rozwoju w Polsce. Pragniemy szerzyć świadomość wśród władz miast, administracji i stworzyć okazję do rozmowy i pogłębiana wiedzy na ten temat.

Warszawska edycja odbywa się pod patronatem honorowym Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy, Marszałka Województwa Mazowieckiego, Ministerstwa Cyfryzacji, Krajowej Agencji Poszanowania Energii, Narodowej Agencji Poszanowania Energii oraz Ambasady Szwecji. Wsparcia udzielili nam także: Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji, Stowarzyszenie Inżynierów Telekomunikacji, Instytut Kolejnictwa, Krajowa Izba Gospodarcza, Izba Przemysłowo-Handlowa Ziemi Radomskiej, Stowarzyszenie Polski Rynek Oprogramowania, Warszawska Izba Gospodarcza, Polska Sieć Energie Cites, Polskie Towarzystwo Fotowoltaiki, Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości oraz Stowarzyszenie Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej. 

Podczas Kongresu odbędzie się debata otwierająca, podczas której zaproszeni goście będą dyskutować
o wdrażaniu rozwiązań smart w Polsce i za granicą.

Następnie odbędą się cztery panele dyskusyjne:
1. Inteligentne wykorzystanie energii
2. Nowe technologie
3. Transport ekologiczny
4. Infrastruktura

Więcej informacji o panelach znajdziecie Tutaj

Konferencja skierowana jest do:

– władz centralnych – Parlament RP, Rząd RP, administracja rządowa;
– władz administracji samorządu terytorialnego – gminy, powiaty i województwa;
– przedstawicieli organów naczelnych i urzędów centralnych, jednostek podległych oraz służb mundurowych;
– władz uczelni wyższych i instytucji badawczo-rozwojowych oraz przedstawicieli Polskiej Akademii Nauk;
– inwestorów krajowych i zagranicznych;
– organizacji zrzeszających przedsiębiorców oraz organizacje samorządu gospodarczego, otoczenie biznesu;
– przedsiębiorców;
– mediów branżowych.

Dla ww. osób udział jest bezpłatny!

Więcej informacji o wydarzeniu znajdziecie Tutaj

Share

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.