Ogromna pula pieniędzy na edukację cyfrową nauczycieli!

Ministerstwo Cyfryzacji wraz z Ministerstwem Edukacji Narodowej przygotowało konkurs na przeprowadzenie szkoleń dla kadry nauczycielskiej w całym kraju z zakresu nowych technologii i cyfrowych rozwiązań. Na ten cel przeznaczone zostanie 50 milionów złotych.

Technologia się rozwija, dzieci wymagają coraz nowszego podejścia do edukacji, rozwijają się szkoły, a więc potrzebujemy też nauczycieli ze stale rosnącymi kwalifikacjami z zakresu nowych technologii! Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC) ogłasza konkurs przeznaczony dla organizacji pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego i uniwersytetów trzeciego wieku, który ma na celu zwiększyć kwalifikacje nauczycieli z zakresu nowych technologii. Dzięki tym szkoleniom pracownicy oświaty będą sprawniej wykorzystywać nowe rozwiązania w pracy z uczniami oraz pozwolą korzystać z e-materiałów edukacyjnych. Środki przeznaczone na ten konkurs to aż 50 milionów złotych i pochodzą z zasobów Unii Europejskiej – Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Ogromnie cieszą mnie konkursy w zakresie edukacji w zakresie nowych technologii. Potrzebujemy doskonale przygotowanej kadry nauczycielskiej, która będzie w stanie odpowiedzieć na potrzeby młodego pokolenia, które chłonie wiedzę z zakresu świata cyfrowego dużo szybciej i łatwiej niż kiedyś. Praktycznie zaraz po urodzeniu dzieci w dzisiejszych czasach mają kontakt ze smartfonami, na których oglądają swoje ulubione bajki. Rynek pracy również wymaga coraz większych umiejętności z zakresu nowych technologii, czego nauczyciele muszą być świadomi.

Szkolenia prowadzone będą do czerwca 2023 roku i ma wziąć w nich udział co najmniej 75 tysięcy nauczycieli z całej Polski. Same zajęcia prowadzone będą w formie mieszanej. To znaczy odbywać się będą zarówno zajęcia stacjonarne jak i zdalne e-learningowe. Jak czytamy na stronie Ministerstwa Cyfryzacji: „Nauczyciele dostaną ogromną dawkę wiedzy i szerokie spektrum instrumentów – programy nauczania, scenariusze lekcji z e-materiałami, które pomogą w organizacji zajęć dla uczniów. Będą mogli tworzyć własne e-zasoby edukacyjne: konspekty, prezentacje, materiały pomocnicze, zdjęcia, filmy – a dzięki temu ich uczniowie wkroczą w dorosłe życie bardzo dobrze przygotowani do życia w cyfrowym świecie”. Minister Edukacji Narodowej dodaje: „Konkurs doskonale wpisuje się w prowadzone obecnie działania Ministerstwa Edukacji Narodowej. Rządowy program „Aktywna Tablica”, Ogólnopolska Sieć Edukacyjna, czyli szerokopasmowy internet we wszystkich szkołach wprowadzany przy współpracy z Ministerstwem Cyfryzacji, a także nowa podstawa programowa mająca na celu kształcenie u uczniów kreatywności, zdolności do podejmowania i realizacji innowacji, świadomego stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych to istotne elementy zmieniające polską szkołę. Zmiany nie będą jednak możliwe bez nauczycieli przygotowanych zarówno do korzystania z nowoczesnych technologii i e-zasobów edukacyjnych, jak i tworzących własne materiały cyfrowe”.

Więcej informacji o  konkursie w działaniu 3.1 POPC „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”

Share

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.