Perspektywa rozwoju Polski Cyfrowej

Ministerstwo Cyfryzacji na Konferencji „Perspektywy rozwoju Polski Cyfrowej 2016-2020” przedstawiło podsumowanie swoich działań z pierwszych stu dni rządów Prawa i Sprawiedliwości. Dodatkowo zarysowała plan na kolejne lata. 

Nie tak dawno temu minęło 100 dni funkcjonowania nowego rządu. Jest to pewnego rodzaju tradycja, by po tym czasie podsumować pierwsze działania rządu. Minister Anna Streżyńska również na konferencji „Perspektywy rozwoju Polski Cyfrowej 2016-2020” próbowała w pewien sposób podsumować dotychczasową pracę swojego resortu.

To na co zwróciła uwagę szefowa Ministerstwa Cyfryzacji, to finalizacja starej perspektywy budżetowej, na co składało się wiele zadań związanych z rozliczaniem i podsumowaniem wszystkich przeprowadzonych w niej projektów. Minister Cyfryzacji uznała, że „niestety nie możemy być w pełni zadowoleni z jej efektów. Wysiłek, który niewątpliwie został wykonany ogromny, by zagospodarować środki unijne i w miarę efektywnie, tylko po części został trafnie dedykowany”. Pozytywnie ocenione zostały projekty związane z inwestycjami w sieć szerokopasmową, na co fundusze przewidywał właśnie Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka. Trzeba teraz mocno pracować nad wykreowaniem przyszłości dla tych sieci, by projekty przeprowadzone w tym zakresie nie zostały zmarnowane. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka to także projekty związane bezpośrednio z informatyzacją administracji publicznej. Wiele działań zakończonych zostało pozytywnie i trzeba to głośno powiedzieć. Jednak nie wszystko się udało. Pisałem już trochę na temat projektów, które nie do końca się powiodły Tutaj. Nie przynoszą one wymiernej wartości dodanej dla obywateli, a koszty ich utrzymania są ogromne.

Pani Minister bardzo mocno podkreślała na konferencji, że do wadliwych i źle wykonanych projektów zaliczyć można także system ePUAP, który jest „najbardziej awaryjnym mechanizmem w skali całej administracji, a który ma udźwignąć usługi publiczne, np. z programu 500+”. Zgadzamy się z tą tezą i podzielamy obawy co do żywotności systemu oraz słuszności inwestowania kolejnych milionów w ciągle źle działający system. Wierzę, że Minister Anna Streżyńska znajdzie rozwiązanie tego problemu.

Poza finalizacją starej perspektywy, Ministerstwo Cyfryzacji pracuje nad aktualnie trwającym Programem Operacyjnym Polska Cyfrowa. Wiele naborów i konkursów już jest rozstrzyganych. Ministerstwo Cyfryzacji chce zmienić zasady, które dotyczyć będą nowych naborów. Minister Anna Streżyńska na konferencji powiedziała, że „nowe zasady są tworzone zarówno w sieciach szerokopasmowych, jak i w e-administracji. W III osi związanej z budową kompetencji cyfrowych w społeczeństwie Program Operacyjny Polska Cyfrowa będzie zdecydowanie przebudowany”.

Dodatkowo, warto wspomnieć że na projekcie poprzedniej ekipy rządowej udało się wprowadzić w życie prawo o ponownym wykorzystaniu informacji publicznej. „W toku prac sejmowych udało się do niej wprowadzić otwarcie dla danych meteo, bardzo oczekiwanych przez rynek. To, co się nie udało, a do czego będziemy bardzo szybko wracać, to dane dotyczące informacji przestrzennej”. To bardzo dobry ruch i brawo dla Ministerstwa Cyfryzacji za zdecydowane działania w tym zakresie. Ta ustawa była potrzebna i mocno wierzę, że pozwoli na stworzenie wielu ciekawych rozwiązań np. mobilnych aplikacji opartych o otwarte dane.

To, na co wydaje mi się dość mocno nie został położony nacisk podczas pracy Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, to aspekt cyberbezpieczeństwa.  Wkrótce zostanie opublikowany dokument pt. „Strategiczne kierunki w zakresie cyberbezpieczeństwa”. Prace nad nim trwają i wymaga on jeszcze dopracowania międzyresortowego. Należy pamiętać, że w czasach gdy tak ważne dane każdego człowieka „wiszą” gdzieś w przestworzach lub chmurach, trzeba odpowiednio mocno zadbać o ich bezpieczeństwo. Polska musi odpowiednio dbać o e-bezpieczeństwo i ten aspekt musi się rozwijać równolegle z rozwojem e-administracji i e-usług. Pani Minister podczas konferencji zwracała uwagę, że „Ministerstwo Cyfryzacji, choć koordynuje cały obszar cyberbezpieczeństwa, to nie znaczy, że wykonuje we wszystkich obszarach z tym samym nasileniem i tymi samymi kompetencjami. Wyspecjalizowane organy dbają o swoje odcinki, natomiast my koncentrujemy się na cyberbezpieczeństwie w sektorze cywilnym, czyli finansach, giełdzie, bankowości, sieciach elektroenergetycznych – całym obszarze życia cywilnego kraju. Pokazujemy, w jaki sposób chcemy zbudować struktury, które będą o to cyberbezpieczeństwo dbały i współpracowały z analogicznymi organami poza granicami kraju”.

Budowa e-Państwa to praca nie tylko samego ministerstwa odpowiedzialnego za cyfryzacje. To praca niemal wszystkich resortów, które w pewien sposób muszą ze sobą współgrać i współtworzyć strategię rozwoju. Ministerstwo Cyfryzacji uczestniczy w Radzie Innowacyjności, dzięki czemu może wpływać na budowę standardów i brać udział w koordynowaniu działań strategicznych. To bardzo istotne by przekazywać innym resortom wizję dotyczącą kształtu cyfrowego Państwa. Wpływ Ministerstwa Cyfryzacji widać też było w planie Ministra Rozwoju – Pana Morawieckiego, który uznał cyfryzację za jeden z głównych impulsów innowacyjności. „W związku z tym cyfryzacja kraju jest postrzegana, jako bardzo ważny element prac całego rządu, nie tylko, jako sprawa techniczna, informatyzacja procedur państwowych, ale jako mechanizm transformacji. Na tym tle chcemy zbudować taką pozycję Ministra Cyfryzacji, która będzie decydowała o dalszej informatyzacji Państwa poprzez opracowanie zasad i standardów informatyzacji administracji państwowej, jak i wykorzystania doświadczeń biznesowych przy wdrażaniu usług e-państwa”, mówiła na konferencji Minister Streżyńska.

Ministerstwo Cyfryzacji przygotowuje teraz także dokument pn. „Kierunki Działań Strategicznych Ministra Cyfryzacji w obszarze informatyzacji usług publicznych”. Będzie to krótki i prosty opis działań Ministerstwa Cyfryzacji na najbliższy czas. Dokument zawiera 5 filarów i 17 poddziałań. W tym momencie trwają konsultacje publiczne tego dokumentu. Cieszą się one bardzo dużym zainteresowaniem. Do Ministerstwa wpłynęło prawie 300 stron propozycji i komentarzy.

Jak możemy zobaczyć, Ministerstwo Cyfryzacji rozpoczęło działania z przytupem porządkując i przygotowując sobie miejsce pracy po poprzednikach, a także budując swoje dokumenty strategiczne. Co z tego wyniknie? Czytając wypowiedzi Minister Cyfryzacji wydaje mi się, że mogę być spokojny. Widzę w jakim kierunku chciałaby ona pójść i wiem, że choć w części będzie opierać swoje działania na pracy poprzedników. Nie wszystko przez te ostatnie lata pracy MAC udało się przeprowadzić sprawnie i dobrze. Wiele rzeczy trzeba zmienić, wiele przyspieszyć i zmodyfikować. Jestem spokojny. Pani Minister Streżyńska jest odpowiednią osobą na odpowiednim miejscu 🙂

Więcej informacji tutaj

Share

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.