Platforma Partnerstwa Publiczno-Prywatnego

Platforma współpracy w zakresie Partnerstwa Publiczno-Prywatnego została utworzona z inicjatywy Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Jest ona odpowiedzią na oczekiwania rynku oraz przedsiębiorców. Jej celem jest uzupełnienie luki w zakresie pomocy administracji rządowej w przygotowaniu i wdrażaniu projektów ppp.

Bezpośrednimi celami tej Platformy jest skuteczna realizacja projektów, wsparcie sektora publicznego oraz stworzenie warunków do swobodnego działania przez instytucje publiczne.
Platforma skupia się na projektach hybrydowych, czyli takich które realizowane są we współpracy publiczno- prywatnej przy wsparciu funduszy unijnych.

Nie od dziś wiadomo, że przedsiębiorcy maja problem z rozumieniem litery prawa związanego z przetargami. Nowa ustawa o ppp mogłaby pomóc im w tym zakresie.

Strona umożliwia dostęp do bazy projektów hybrydowych, które aktualnie są wdrażane lub projektowane. Ułatwia to podmiotom przystąpić do przetargów oraz analizować poszczególne zlecenia etc.
Członkami platformy są prezydenci miast, ministrowie czy burmistrzowie.

Więcej informacji na stronie:
http://www.ppp.gov.pl

Share

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.