Powstanie Rada ds. Cyfryzacji!

Nowelizacja ustawy o informatyzacji Państwa pozwoliła na powołanie Rady ds. Cyfryzacji. Ma ona składać się z 15 członków, którzy reprezentować będą 5 grup interesariuszy. Ich wiedza ekspercka i praktyczna pozwoli zwiększyć jakość działań Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji. 

Wielokrotnie na lamach U24.pl pisałem na temat kluczowych segmentów sprawnego, nowoczesnego e-państwa. Jednym z ważniejszych aspektów jest zaangażowanie społeczeństwa i wzięcie ich potrzeb pod uwagę. Dzięki temu możliwe będzie dostosowanie produktów końcowych do wymagań obywateli. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji zaczyna coraz mocniej dostrzegać zalety tego typu działań. Doświadczenia związane z dokumentem ACTA z 2012 roku nauczyły MAC, że istotne jest zaangażowanie obywateli w proces odnajdywania rozwiązań dla konkretnych problemów.

Nowelizacja ustawy o informatyzacji, która weszła w życie 11 maja pozwoliła na powołanie Rady ds. Cyfryzacji. (Ustawę znajdziecie Tutaj). Ma ona być organem, który wesprze działania MAC oraz Komitetu Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji swoją wiedzą i doświadczeniem. Jej zadaniem będzie opiniowanie między innymi dokumentów strategicznych oraz wspieranie MAC w obszarach takich jak integracja cyfrowa, prywatność w sieci, czy likwidacja barier rozwoju e-gospodarki. Ogromnie cieszy mnie fakt, że Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji otwiera się na opinie środowisk, dla których przecież rozwiązania tworzy. Rada będzie się składać z 15 członków, którzy będą przedstawicielami takich grup interesariuszy jak:

 • administracja  publiczna
 • przedsiębiorcy z  branż związanych z internetem i cyfryzacją
 • organizacje pozarządowe zajmujące się problematyką sieci
 • uczelnie i jednostki naukowe
 • eksperci techniczni

Warto zaznaczyć, że niektóre spotkania rady będą otwarte dla obserwatorów zewnętrznych. To pozwoli na jeszcze szersze konsultacje i analizę działań. Członkiem rady może być każdy, kto ma wykształcenie wyższe. Niemniej jednak Ministerstwu Administracji i Cyfryzacji zależy najbardziej na wykwalifikowanych specjalistach i praktykach, którzy pomogą znaleźć konkretne rozwiązania dla pojawiających się problemów polskiej cyfryzacji.

Cieszy mnie fakt, że MAC coraz mocniej próbuje zaangażować interesariuszy do współpracy przy tworzeniu nowych rozwiązań. Pozwoli to na większe dostosowanie efektów prac do potrzeb konkretnych grup docelowych. Zdarza się, że osoby tworzące konkretne rozwiązania nie widzą problemów, które utrudniają życie obywatelom. Dlatego też warto pytać się ludzi i wziąć ich zdanie pod uwagę. To stanowi o dojrzałości demokracji. Wykorzystanie wiedzy eksperckiej członków rady z pewnością usprawni pracę Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.

Jedyne co mnie niepokoi to niewielka wielkość rady. Jestem świadomy, że im więcej ludzi tym trudniej prowadzić spotkania itp. Mam jednak nadzieję, że przedstawiciele konkretnych grup interesariuszy będą mieli możliwość konsultowania poszczególnych zagadnień z członkami danej grupy, którzy nie znaleźli się w radzie. Na spotkaniach tego organu prezentowane by były efekty konsultacji prowadzonych przez większą liczbę przedstawicieli danych grup społecznych. Być może takie rozwiązanie pozwoliłoby jeszcze szerzej spojrzeć na dany aspekt, czy problem. Niemniej jednak pragnę pogratulować Ministerstwu decyzji powołania rady. Mam nadzieję, że przyczyni się ona do poprawy stanu polskiej e-administracji.

Pełna lista osób zaproszonych w skład Rady do Spraw Cyfryzacji:

 •          Igor Ostrowski (przewodniczący)
 •          Joanna Berdzik
 •          Michał Chrzanowski
 •          Jan Czajkowski
 •          Adam Góral
 •          Piotr Kabaj
 •          Lidia Kołucka – Żuk
 •          Maciej Maciejowski
 •          Mariusz Madejczyk
 •          Grzegorz Sibiga
 •          Dominik Skoczek
 •          Anna Streżyńska
 •          Katarzyna Szymielewicz
 •          Alek Tarkowski
 •          Elżbieta Traple
 •          Jarosław Tworóg
 •          Agata Wacławik – Wejman
 •          Piotr Waglowski
 •          Iwona Wendel
 •          Michał Andrzej Woźniak

Więcej informacji na temat Rady ds. Cyfryzacji znajdziecie Tutaj i Tutaj

Share

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.