Kampania Obywatele Decydują

Dwa lata temu trafiłem na zabawny spot w Internecie (Zobacz Tutaj). Pokazywałem go rodzinie, bliskim i śmialiśmy się do bólu. Był to jednak śmiech przez łzy, bo tak naprawdę ten krótki film dotyczy bardzo poważnego problemu, z którym boryka się Polska.

Obywatele naszego kraju mają wciąż zbyt mało swobody w przedstawianiu swoich pomysłów na zmianę kraju na lepsze. A przecież każdy z nas (nie tylko poseł) może mieć świetny pomysł, który usprawni działający w Państwie system. Niestety, żeby złożyć w sejmie przygotowaną przez siebie ustawę, musimy wykonać szereg, bardzo złożonych i długotrwałych procedur, co jest praktycznie niemożliwe! Bo przecież każdy z nas pracuje codziennie i nie zajmuje się tworzeniem prawa (jak robią to posłowie). Dlaczego nie można by dać Polakom więcej swobody w wyrażaniu swoich myśli i przygotowywaniu projektów, które okazać się mogą niesamowicie wartościowe? W coraz większej liczbie miast pojawiają się budżety obywatelskie, które już są pewnym krokiem w dobrą stronę. Niestety, wciąż rzuca się obywatelom kłody pod nogi. Jak to zmienić?

Kampania „Obywatele Decydują” oficjalnie ruszyła w styczniu 2012 roku. Od trzech lat prowadzone są intensywne działania, by usprawnić jedno z najważniejszych narzędzi demokracji bezpośredniej, jakim jest Obywatelska Inicjatywa Ustawodawcza. Teraz by przygotować swoją ustawę należy założyć Komitet Inicjatywy Ustawodawczej złożony z 15 obywateli mających czynne prawo wyborcze, a także zebrać 1000 podpisów by móc go zarejestrować. Kolejnym krokiem jest zebranie wymaganych 100 000 podpisów popierających projekt danej ustawy obywatelskiej. To horror! Dopiero po spełnieniu tych wszystkich formalnych wymogów projekt kierowany jest przez Marszałka Sejmu do pierwszego czytania, a przedstawiciel Komitetu ma prawo brać udział w pracach Sejmu i Senatu nad projektem „swojej” ustawy. Propozycje zmian w działającym dotychczas prawie mogą dotyczyć różnych kwestii np. przywrócenia dnia wolnego od pracy w Święto Trzech Króli, nowelizacji ustawy o ochronie przyrody, świadomego rodzicielstwa, ograniczenia korzystania w handlu z bezpłatnych jednorazowych torebek foliowych itp.

Kampania „Obywatele Decydują” chce przede wszystkim zwiększyć zaangażowanie samych obywateli w proces stanowienia prawa oraz doprowadzić do ulepszenia narzędzia demokracji bezpośredniej, jakim jest Obywatelska Inicjatywa Ustawodawcza. Muszę przyznać, że zgadzam się z założeniami projektu. W Polsce obywatele bardzo rzadko zainteresowani są partycypacją publiczną, dlatego też należy ich przekonywać że warto angażować się we wspólne zmienianie rzeczywistości w jakiej żyjemy. Dodatkowo, należy zmienić działające w Polsce prawo, które usprawni działanie narzędzi demokracji bezpośredniej i ułatwi korzystanie z niego.

W ramach projektu został stworzony interaktywny serwis www.obywateledecyduja.pl, który jest skarbnicą wiedzy na temat Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej. Jednocześnie stanowi on platformę umożliwiającą obywatelom zgłaszanie własnych propozycji zmian do obecnie obowiązującej ustawy. Organizowane są spotkania z osobami, które wiedzą najwięcej o OIU, czyli liderami dotychczasowych inicjatyw oraz z politykami i dziennikarzami, ludźmi którzy mają największy wpływ na zainicjowanie pożądanych przez nas zmian. Jeśli chcecie dowiedzieć się o aktualnie prowadzonych działaniach, musicie koniecznie zajrzeć na portal ObywateleDecyduja.pl Partnerem projektu Obywatele Decydują jest islandzka organizacja Citizens Foundation.

Portal U24.pl gorąco popiera tę inicjatywę. Jesteśmy pewni, że bardzo często to mieszkańcy posiadają lepsze idee i pomysły na zmianę otaczającej ich rzeczywistości aniżeli parlamentarzyści. Zależy nam, by Polacy mogli w łatwy sposób je przedstawiać na forum i wspólnie o nich decydować . Chcecie dowiedzieć się więcej na temat Kampanii Obywatele Decydują? Zajrzyjcie na serwis www.obywateledecyduja.pl i nie bądźcie bierni!

Share

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.