Polityka prywatności i regulamin serwisu u24.pl

Polityka prywatności i regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez e-file spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, wpisaną do KRS pod nr 0000346225 w Sądzie Rejonowym Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu wydział VIII Gospodarczy, z kapitałem zakładowym w wysokości 50’000 PLN w całości wpłaconym.

Polityka prywatności – cenimy Twoją prywatność:

Sami jesteśmy czynnymi użytkownikami Internetu, dlatego ochrona prywatności użytkowników jest dla nas bardzo ważna. Pragniemy zapewnić, że dane, które od Was zbieramy są odpowiednio zabezpieczone i wykorzystywane tylko w celu kontaktu technicznego lub handlowego. Stosowane przez nas zasady bezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych, mają zapewnić jak najlepszą ochronę Twoich danych, ponieważ cenimy Twoją prywatność.

Dane osobowe

W chwili obecnej będziemy wykorzystywać jedynie Twój adres e-mail w celu kontaktu z Tobą.

Dane osobowe mogą być w przyszłości jednak przez nas zbierane. Wszelkie dane osobowe gromadzone będą tylko i wyłącznie za Twoją wiedzą i zgodą. Podawanie danych osobowych będzie dobrowolne i wykorzystywane jest przez nas tylko i wyłącznie celem realizacji usług. W każdej chwili będziesz mógł zmodyfikować lub usunąć swoje dane osobowe z naszego systemu Obsługi Klienta.


Dane osobowe zbierane i przetwarzane przez e-file sp. z o.o. nie będą udostępniane, wynajmowane ani sprzedawane żadnym podmiotom trzecim. Mogą być wyłącznie udostępnione przez nas zgodnie z przepisami prawa np.:

  • w przypadku kontroli GIODO, pracownikom Inspektoratu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych,
  • organom wymiaru sprawiedliwości lub innym organom administracji państwowej jeżeli będą wymagały tego przepisy prawa.

Zabezpieczenia danych osobowych

Jeżeli w jakim kolwiek miejscu pobierzemy od Ciebie dane osobowe (np. poprzez formularz kontaktu), to komunikacja między Twoim komputerem, a naszymi serwerami jest szyfrowana przy użyciu protokołu SSL (Secure Socket Layer) szyfrowanego kluczem 128 bitowym. Dodatkowo bazy danych e-file sp. z o.o. są zabezpieczone przed wglądem osób trzecich.

Cookies i dane statystyczne zbierane automatycznie

 „Ciasteczka” to pliki informacji niewielkich rozmiarów, nie zawierają one żadnych danych osobowych. I są tymczasowo zapisywane przez przeglądarkę stron WWW. Jeśli Twoja przeglądarka pozwala na taką opcję, w każdej chwili możesz odrzucać pliki Cookies. Pliki te pomagają nam w lepszym przygotowaniu funkcjonalności serwisu i naszych usług oraz służą do prowadzenia monitoringu ruchu na serwisie. Pliki cookies służą także to publikacji form reklamowych obecnych na serwisie. Korzystanie z Serwisu jak i Aplikacji w Wersji Online odbywa się na zasadach opisanych w Polityce stosowania plików “cookies” opublikowanej na stronie http://www.u24.pl/polityka-cookies/.


Tak zbierane dane mogą być przez nas użyte do analizy zachowań użytkowników na serwisie lub serwisach należących do e-file sp. z o.o. jednak nigdy nie pozwalają na identyfikację konkretnego użytkownika. Zachowujemy sobie prawo do przygotowywania raportów o charakterze wyłącznie statystycznym, bez jakiejkolwiek możliwości zidentyfikowanie jakiegokolwiek użytkownika. Takie raporty mogą być przez nas lub inne podmioty dowolnie rozpowszechniane i publikowane.

Subskrypcja newslettera U24.pl i niezapowiedziane wiadomości

Możesz skorzystać z możliwość otrzymywania od e-file sp. z o.o. informacji w zakresie prowadzonej działalności.
W przypadku, gdy wyrazisz taką dobrowolną zgodę rejestrując wyłącznie adres e-mail będziesz mógł otrzymywać od nas dodatkowe dane.


W każdym czasie możesz zrezygnować z otrzymywania informacji dodatkowych, poprzez kliknięcie w newsletterze w łącze „wypisz się”. W ten sposób zostaniesz automatycznie wykreślony z listy abonentów, a nasze systemy zaprzestaną wysyłania do Ciebie jakichkolwiek informacji.


Dane te nie są i nie będą udostępniane, wynajmowane lub sprzedawane podmiotom trzecim, z wyjątkiem sytuacji przejęć lub fuzji dotyczących e-file sp. z o.o.


e-file sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe e-mail uzyskała dzięki formularzowi zamówienia subskrypcji newslettera z strony U24.pl należącej do e-file lub przekazane w innych sytuacjach korzystania z tego serwisu. Pod tym określeniem rozumiemy informacje odnoszące się bezpośrednio do firmy e-file jej produktów lub usług (np. nowości, promocje, oferty specjalne), nie komercyjne listy (np. życzenia) oraz informacje komercyjne, których rozsyłka dotyczy naszej działalności lub została opłacona przez wybranego Partnera e-file. Podmioty zlecające komercyjne mailingi nie mają żadnego wglądu w dane kontaktowe osób znajdujących się na listach subskrypcyjnych newsletter U24.pl.

Informacje komercyjne dobieramy tak, byś nigdy nie otrzymywał informacji, która mogłaby być dla Ciebie potencjalnie nieinteresująca. Staramy się ograniczamy objętość takich wiadomości i wysyłamy je bardzo sporadycznie.

Twoje prawa i zobowiązania

Korzystanie z usług dostępnych na serwisach należących do e-file sp. z o.o. – świadczonych drogą elektroniczną - wymaga od użytkownika posiadania standardowej przeglądarki internetowej (www) oraz programu do obsługi poczty elektronicznej (e-mail).

Serwisy przeznaczone są do przeglądania ich zawartości przez użytkownika bez jakiejkolwiek ingerencji w treść serwisów. Działania użytkownika mogące spowodować jakiekolwiek zmiany w serwisach lub mogłyby mieć wpływ na innych Użytkowników serwisów, bez wyraźnej zgody e-file sp. z o.o., są zabronione. Użytkownik ma dodatkowo zakaz dostarczania do serwisu informacji o charakterze bezprawnym.


Użytkownik ma prawo, zgłosić reklamację w zakresie błędów lub niepoprawnego działania serwisów czy usług świadczonych drogą elektroniczną: listownie na adres siedziby e-file sp. z o.o. (60-461 Poznań, ul. Jeziorańska 12) lub drogą elektroniczną na adres e-mail: biuro@e-file.pl. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni, a o wyniku załatwienia zgłoszenia użytkownik zostanie powiadomiony taką samą drogą, którą złożył reklamację.


e-file sp. z o.o. zapewnia, że korzystanie przez użytkownika z usług świadczonych drogą elektroniczną, uniemożliwia dostęp osób nieuprawnionych do treści przekazu składającego się na te usługi, jednoznaczną identyfikację stron usług, potwierdzenie faktu złożenia oświadczeń woli i ich treści, niezbędnych do zawarcia drogą elektroniczną umowy o świadczenie tych, że usług oraz zakończenie, w każdej chwili, korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną.


Zawarcie jednej umowy na wybraną usługę nie zobowiązuje użytkownika do jakiegokolwiek dalszego korzystania z usług e-file sp. z o.o., czy też do korzystania z serwisów należących do spółki.


Odpowiedzialność e-file sp. z o.o.

Serwisy www należące do e-file sp. z o.o. mają charakter informacyjny, a ich zawartość stanowi jedynie wyraz poglądów autorów publikacji lub też odzwierciedlenie ich wiedzy. Informacje zawarte w treściach serwisów w żadnej mierze nie stanowią czynności porady prawnej, technicznej czy doradztwa prawnego, podatkowego czy jakiegokolwiek innego doradztwa. e-file sp. z o.o. zastrzega, że korzystanie z serwisów odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko użytkownika. Spółka nie udziela żadnej gwarancji, że korzystanie prze użytkownika będzie przebiegało bez błędów lub wad.


e-file sp. z o.o. nie odpowiada za żadne szkody powstałe w związku z wykorzystaniem zawartości serwisów, bez względu na przyczynę ich powstania. W szczególności nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku dokonania lub zaniechania przez użytkownika określonych czynności podatkowych, prawnych, nawet jeżeli przy podejmowaniu decyzji kierował się on treścią serwisów e-file sp. z o.o.. Deklarujemy jednak, że dokładamy wszelkich starań, aby informacje prezentowane w serwisach www były aktualne, rzeczowe, rzetelne oraz żeby odzwierciedlały aktualny stan faktyczny i prawnym.


W przypadku jakichkolwiek roszczeń związanych z realizacją usług lub korzystania z serwisów www, oferowanych przez e-file sp. z o.o., odpowiedzialność finansowa spółki ograniczona jest do kwoty przekazanej spółce przez użytkownika.


Zasady korzystania z aplikacji udostępnionych w plikach do pobrania lub dostępnych w trybie on-line każdorazowo są akceptowane lub odrzucane przez użytkowników w odrębnych umowach licencyjnych dla każdego programu. Niniejszy regulamin nie reguluje zasad ich użytkowania, chyba, że zostało to wprost określone.

Informacje i ich charakter

Wszelkie prawa do materiałów i treści zamieszczonych na serwisach internetowych www przysługują e-file sp. z o.o. i podlegają one pełnej ochronie prawnej przewidzianej stosownymi przepisami prawa polskiego, w tym przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 2001 r. oraz ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993 r.

Zawartość serwisów stanowi utwór w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i podlega ochronie przewidzianej w tej ustawie. Bez uprzedniego i wyraźnego zezwolenia kopiowanie rozpowszechnianie, powielanie lub dalsze wykorzystywanie materiałów zamieszczonych na serwisach internetowych e-file, lub ich fragmentów jest zabronione. Wykorzystanie materiałów zamieszczonych na stronie internetowej jest dopuszczalne wyłącznie na zasadach i w zakresie odpowiadającym własnemu użytkowi osobistemu oraz dozwolonemu użytkowi publicznemu.

Reklamy i linki

e-file sp. z o.o. nie bierze na siebie odpowiedzialności za treści i przekaz reklam, jakie są publikowane na serwisach należących do spółki lub przez nią redagowanych. Wprawdzie Spółka przykłada dużą wagę do tego, aby reklamodawcy, którzy publikują reklamy w serwisach www byli wiarygodni, ale nie może odpowiadać za ich czyny.


Strony internetowe mogą zawierać linki do innych stron. Informujemy, iż e-file nie odpowiada za treść tych stron ani za stosowaną tam politykę ochrony danych osobowych.

Postanowienia końcowe

Korzystanie z serwisów oznacza akceptację niniejszej polityki prywatności i regulaminu oraz zobowiązanie użytkownika do przestrzegania jego postanowień. Jeżeli nie zgadzasz się z jakimkolwiek punktem przyjętej przez nas polityki prywatności lub regułami określonymi w niniejszym regulaminie, nie będziesz mógł skorzystać z naszych usług oraz treści i materiałów dostępnych na serwisach należących do spółki e-file.


Polityka prywatności nie dotyczy firm i serwisów, których dane kontaktowe podane są na stronach serwisów należących lub redagowanych przez e-file sp. z o.o.


Dla sporów mogących powstać na tle korzystania z serwisów i usług objętych regulaminem właściwy jest sąd dla siedziby e-file sp. z o.o. W sprawach z udziałem konsumentów właściwość sądową ustala się zgodnie z przepisami ustawy – kodeks postępowania cywilnego (Dz.U.64 nr 43, poz. 296 ze zm.). Wszelkie spory wynikające ze świadczenia usług drogą elektroniczną przez e-file sp. z o.o. na podstawie niniejszej polityki prywatności i regulaminu strony poddają jurysdykcji sądów polskich i będą prowadzone w języku polskim.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym dokumentem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawa z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawa z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez towar niebezpieczny.


e-file sp. z o.o. zachowuje prawo do dokonywania zmian w niniejszym dokumencie, co będzie komunikowane poprzez zamieszczenie nowej treści na stronie internetowej spółki lub serwisach do niej należących. Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie będą wpływały na podstawową zasadę:

  • nigdy nie sprzedajemy i nie udostępniamy osobom trzecim danych osobowych czy teleadresowych klientów/użytkowników naszych serwisów;
  • zawsze masz prawo do zmiany Swoich danych lub usunięcia ich z naszej bazy.

Niniejsza Polityka Prywatności i Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej www.u24.pl , z dniem 25.03.2014 r. 

FacebookTwitterGoogle+WykopEmailPinterestTumblrLinkedInPodziel się