Jak realizowane są cele Agendy Cyfrowej w Europie?

Komisja Europejska badała, jak wspólnota radzi sobie ze spełnianiem celów zapisanych w Agendzie Cyfrowej. Wiele z nich, bo aż 95 ze 101 ma szansę być spełnionych do 2015 roku. Udało się min. zwiększyć liczbę osób korzystających regularnie z Internetu, liczbę gospodarstw domowych posiadających dostęp do Internetu wysokich prędkości etc. Europa wciąż ma problem z rozwojem umiejętności cyfrowych, rozwojem cyfrowym obszarów wiejskich i niewielkim wzrostem zainteresowania e-administracją. 

Ostatnio trafiłem na bardzo ciekawe dane, które dotyczyły realizacji celów Agendy Cyfrowej przez Europę. Jak wskazują wyniki badania, Unia Europejska jest na dobrej drodze, by do roku 2015 zrealizować aż 95 ze 101 zapisanych w niej celów.

Neelie Kroes – wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej – zwraca uwagę, że coraz więcej Europejczyków żyje w świecie cyfrowym. Coraz chętniej korzystają oni z nowych technologii robiąc np. zakupy online. Wciąż jednak ich potrzeby nie są w pełni zaspokojone. Dodatkowym problemem ciągle dręczącym Europę jest bardzo mocne zróżnicowanie w poziomie umiejętności cyfrowych. Wciąż wisi nad wspólnotą groźba powstania dużej grupy wykluczonych cyfrowo, do czego nie możemy dopuścić.

Wyniki badania zostały podzielone na zmiany pozytywne oraz aktualne wyzwania.

Zmiany pozytywne:

Europa w ostatnich latach cieszy się tendencją wzrostową jeśli chodzi o liczbę osób korzystających regularnie z Internetu. Od 2010 roku odsetek ten wzrósł aż o 12%. Aktualnie niemal 75% z nas korzysta z sieci systematycznie. Co ciekawe, największy wzrost tego wskaźnika odnotowano w takich krajach jak np. Grecja, Irlandia, czy Chorwacja. Do czołówki jeśli chodzi o regularne korzystanie z Internetu wciąż, bez zmian należą kraje takie jak Holandia, Luksemburg, czy Dania.

Badanie wykazało również, że coraz więcej ludzi w tzw. „niekorzystnej sytuacji” korzysta z Internetu. W 2010 roku bezrobotni oraz osoby z niskim wykształceniem korzystały zdecydowanie rzadziej z dobrodziejstw ery cyfryzacji. Teraz wskaźnik wyniósł niemal 60%. Jeśli tendencja wzrostowa się utrzyma, to już niedługo Europa spełni kolejny cel Agendy Cyfrowej.

Następny cel, który ma szansę być spełniony do roku 2015 to zmniejszenie liczby osób niekorzystających z Internetu do 15%. Aktualnie Europa jest na bardzo dobrej drodze, by ten pułap osiągnąć. Najnowsze dane wykazują, że co piąty obywatel Unii Europejskiej w ogóle nie korzysta z Internetu. Jest to wynik zdecydowanie, bo o 1/3 lepszy niż w 2010 roku.

Według Komisji Europejskiej każdy Europejczyk ma dostęp do Internetu szerokopasmowego. Najczęściej mogą oni korzystać z wielu różnych opcji takich jak np. światłowody, czy mobilna technologia. Badania wykazują jednak, że w miejscach gdzie nie można skorzystać z tych sposobów, dociera Internet satelitarny, który dostępny jest praktycznie w całej Europie. To bardzo dobry wynik ale nie możemy zapominać, że np. w Polsce wciąż Internet satelitarny jest mało popularny. Dlatego też praktycznie żaden dostawca usług telekomunikacyjnych nie ma go w swojej ofercie.

Jeśli jesteśmy już przy Internecie szerokopasmowym, to z prędkości wyższej niż 30Mb/s korzystać może już 62% obywateli Unii Europejskiej. Ten aspekt rozwija się w Europie bardzo dynamicznie, bo zaledwie rok temu z takiego rzędu prędkości mógł korzystać niemal co trzeci z nas. W aspekcie dostępu do szybkiego Internetu również liderem są takie kraje jak Dania, Holandia, Luksemburg, czy Wielka Brytania.

Jak widać Unia Europejska bardzo szybko się rozwija jeśli chodzi o cyfryzację. Niestety musimy pamiętać, że uśrednione wyniki nie odzwierciedlają rzeczywistości. Wiele krajów, w tym także Polska pomimo dużych inwestycji wciąż goni uciekającą średnią europejską.

Aktualne wyzwania

Wciąż jednak Unia Europejska musi pracować nad wieloma zagadnieniami takimi jak np. wykorzystanie Internetu przez małe przedsiębiorstwa. Zaledwie 14% firm zatrudniających mniej niż 250 pracowników prowadzi sprzedaż online. Dodatkowo wciąż kraje nie rozwijają się symetrycznie. Tereny wiejskie zdecydowanie wolniej przechodzą proces cyfryzacji. Zaledwie 18% gospodarstw wiejskich w Unii Europejskiej ma dostęp do szybkiego Internetu.

Zagrożeniem dla Unii Europejskiej jest także stagnacja w dziedzinie e-administracji. Z e-usług korzystało w 2013 roku 42% obywateli krajów członkowskich. Trudno aktualnie ocenić, czy UE spełni cel Agendy Cyfrowej jakim jest osiągnięcie pułapu 50% obywateli korzystających z e-administracji. Dodatkowo niepokojące są wyniki raportu badającego satysfakcję korzystających z e-usług Europejczyków. Obywatele krajów członkowskich wciąż są zdecydowanie bardziej zadowoleni z funkcjonowania prywatnych usług internetowych np. z elektronicznej bankowości. Znacznie słabiej oceniają państwowe e-usługi, twierdząc że są one zbyt powolne i mało przejrzyste.  Jak widać nie tylko Polska ma problem z przejrzystością usług elektronicznych.

Więcej informacji i danych znajdziecie Tutaj

 

Share

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.